fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Till Myndigheten för yrkeshögskolan
5 juli, 2021

Till Myndigheten för yrkeshögskolan

SKRIVELSE

Alla län i Sverige har sina för- och nackdelar. Jönköpings län har med sitt geografiska läge enorma fördelar när det gäller nåbarhet, tillgänglighet och utbud av olika former av infrastruktur (väg, flyg, järnväg).  Jönköpings län är det län i Sverige som har flest som förvärvsarbetar inom industri, transport och logistik och är kända för det goda företagsklimatet och den entreprenöriella andan. Intresset hos företag att både växa och etablera sig i länet är stort, inte minst utmed E4:an. Nu och framåt är kompetensförsörjningen och att kunna erbjuda attraktiva och relevanta utbildningar helt avgörande för att företag i länet ska kunna fortsätta växa.

Kampen om att fånga de ungas intresse för bristyrkena i vårt län kan ibland upplevas hård och mödosam. Det är av yttersta vikt att utbudet av utbildningar motsvarar det kompetensbehov som finns inom näringslivet och att dessa utbildningar är förutsägbara, att de finns där över tid. Möjligheten att påverka ungdomarnas attityder och vilja behöver tid, inte genom punktinsatser.

Att som län kunna erbjuda relevanta yrkesutbildningar är en mycket viktig framgångsfaktor för näringslivet och länets fortsatta attraktivitet och tillväxt.

Det finns några yrkesutbildningsområden som är av högsta betydelse att de tillhandahålls nu och över längre tid, då de är identifierade som helt avgörande för framtida kompetensförsörjning och företagsutveckling i länet:

En central faktor för logistikutbildningarna är att länets geografiska läge och möjligheten att nå stora delar av Norden snabbt, attraherar stora nationella och nordiska aktörer att lägga sina lager här. Det är en trend som förstärks av de krav som den ökade e-handeln ställer.

Det regionala näringslivet, med en mycket stor andel tillverkande företag, behöver mycket transporter till och från sina anläggningar.

En trend som pågått och som förstärkts med anledning av pandemin är återflytt av produktion. Här spelar logistiken en avgörande roll för beslut om att behålla produktionen i eller rent av flytta till Sverige. En satsning på framtida industriell tillverkning i Sverige kräver en satsning på produktions- och transportlogistik.

Hållbarhet. Logistikbranschen behöver anpassa sig och förändras för att kunna möta krav på ökad hållbarhet och minskat beroende av fossila bränslen.

När det gäller verktygstekniska utbildningar är skälen liknande. Det industritunga tillverkande regionala näringslivet behöver ha tillgång till verktygteknisk kompetens. Det är en central komponent i all tillverkning. Det pågår trender även här att vilja verka mer lokalt, att återflytt sker av verktygstillverkning som nu sker utomlands. Yrket har idag en mycket hög medelålder (50+) samtidigt som behoven av kompetensen inte minskar. Verktygen utvecklas mer och mer, blir mer komplexa då produktionen blir mer komplex, med tex mycket korta serier i tillverkningen och därmed en stark anpassningsförmåga.

En annan trend som fått rejäl fart i samband med pandemin är digitaliseringen. Vi vet via undersökningar och statistik bland länets företag att digitalisering av verksamheten ligger högt på den strategiska agendan hos många av länets företag och att kompetensförsörjning behöver ske inom digitalisering. En undersökning visar att länet har förhållandevis låg andel digitala yrken jämfört med andra delar av landet (se bilaga 1). Att få fler människor med digital kompetens, och att få fler företag att anställa digitala yrken är helt avgörande för att hänga med i den digitala utvecklingen och klara den digitala konkurrensen som är här och nu.

Företagen i länet är generellt mycket positivt inställda till att ta emot och ställa upp för LIA-praktikanter. Kompetensbehovet är enormt stort och att ta emot praktikanter ses ofta som ett sätt att rekrytera nya medarbetare.

Vi vill med denna skrivelse understryka vikten av att ovanstående utbildningar godkänns och erbjuds då de är av avgörande betydelse för en stor del av länets näringsliv.

Bilaga 1

>> Till Myndigheten för yrkeshögskolan

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Nyheter

Vi ska bli fler!

Hos oss kommer du till en inspirerande miljö där du får en fri roll med stora möjligheter att utveckla både dig själv och vår verksamhet....

Läs mer
Nyheter

Anna Nilsson, ny nätverksledare för ekonomichefsnätverket

Vi välkomnar vår nya nätverksledare för ekonomichefsnätverket, Anna Nilsson.

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari