fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » SNABBTÅG. Vänd inte Jönköping ryggen
9 oktober, 2019

SNABBTÅG. Vänd inte Jönköping ryggen

DEBATTARTIKEL. Vänd inte Jönköping och Götaland ryggen! Det finns tyvärr anledning att rikta den uppmaningen till Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som ett efter ett svängt så mycket i frågan om höghastighetsjärnväg att de nu står med blicken vänd mot Mälardalen och ryggen mot Götaland.

 

2014 tog Alliansen initiativ till att bygga ny järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den stora vinnaren skulle bli Jönköping med en drömplacering som skulle säkra stadens och regionens välstånd i generationer. Nu riskerar Jönköping istället att bli den stora förloraren, för det är just järnvägen till Jönköping som de tre partierna vill stoppa. Sträckorna Stockholm (Järna) – Linköping, Göteborg – Borås och Lund – Hässleholm är redan beslutade till en kostnad av 110 miljarder kronor, och dessa satsningar på mer eller mindre storstadsnära stickspår vill de tre partierna inte stoppa.

 

Att fullfölja investeringen och bygga en sammanhängande järnväg med Jönköping i centrum skulle kosta 120 miljarder kronor. För Jönköpings del skulle det innebära mindre än en timme med tåg till Göteborg och en dryg timme till Stockholm respektive Malmö. Arbetspendling till Borås, Linköping och Norrköping skulle möjliggöras och Jönköpings företag skulle mycket lättare kunna hitta rätt kompetens. Beräkningar visar att cirka 75 procent av resenärerna på den nya järnvägen kommer att kliva på eller av vid någon av de mellanliggande stationerna. De återstående 25 procenten kommer att resa mellan ändpunkterna. Järnvägen är alltså i stor utsträckning en satsning på regional pendling. Mot den bakgrunden blir Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas nej extra märkligt då nejet delvis motiveras med att de istället vill prioritera regional pendling. Uppenbarligen vill de inte prioritera regional pendling i det folkrika, och vad gäller järnväg eftersatta, stråket Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping – Norrköping, eller Småland för den delen med dess tre stationslägen.

 

Att bygga ihop de redan beslutade sträckorna innebär satt Södra och Västra stambanan avlastas. Många av de problem som vi idag förknippar med tågresor kan härledas till att de befintliga banorna nyttjas maximalt, bland annat med följd att minsta störning snabbt fortplantar sig genom systemet. När de snabba tågen separeras och får en egen bana ökar punktligheten på Västra och Södra stambanan och det blir mer plats för både pendeltåg och regionaltåg. Enligt beräkningar från KTH kan även mängden gods på de befintliga banorna öka 2-3 gånger om godstrafiken inte trängs undan av snabbgående tåg mellan storstäderna.

 

Alliansen har gått på grund men det infrastrukturprojekt som de sjösatte 2014 skulle stärka Sveriges konkurrenskraft i generationer och måste därför förvaltas och genomföras. Ska det bli verklighet och Jönköping den stora vinnaren krävs engagemang. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna måste bland annat få veta att regional arbetspendling även sker utanför Mälardalen. Jönköping gör er röst hörd!

Helena Zar Vallin, VD Handelskammaren Jönköping län
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren


Bygg ut nu! Om varför Sverige måste satsa på moderna spår.

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Våra medlemmar

”Kan vi vara med och bidra till länets utveckling vill vi gärna göra det!”

Som medlem är du med och stärker Jönköpings läns näringsliv! Lisa Florby, VD för VEM Chefsrekrytering & Interim AB, berättar varför hon ä...

Läs mer
Nyheter

Agnesa Selmani är Årets unga ledande kvinna 2020

Agnesa Selmani, gruppchef på IKEA Torsvik, tilldelas i år den prestige- och ärofyllda titeln Årets unga ledande kvinna 2020 för sitt leda...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari