fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » ”Skapa förutsättningar för omställning och kompetensutveckling – innan det är för sent”
18 juni, 2020

”Skapa förutsättningar för omställning och kompetensutveckling – innan det är för sent”

HANDELSKAMMAREN JÖNKÖPINGS LÄN RIKTAR ETT ÖPPET BREV TILL VÅRA REGIONALA POLITIKER, NATIONELLA RIKSDAGSPOLITIKER SAMT REGERINGEN.

Det finns stora osäkerheter i den tid som vi befinner oss i nu och näringslivet befinner sig i en djup kris. Handelskammaren Jönköpings län talar dagligen med företagare som kräver att politikerna går från ord till handling. Familjeföretag, tidigare livskraftiga och starka, som byggts upp under generationer riskerar att försvinna. Entreprenörer som har satsat sitt allt riskerar att förlora detsamma. Uthålligheten hos många företag är starkt påverkad. Vårt län behöver ökade förutsättningar för omställning och kompetensutveckling samt förlängning av stödpaket för att inte korttidspermitteringar ska resultera i varsel. Skarpa insatser måste ske snarast av våra politiker för att undvika en konkursvåg till hösten.

Den senaste enkätundersökningen som Handelskammaren Jönköpings län sände ut till företag i slutet av maj visar att få har en uthållighet med så kort tidshorisont som upp till två månader. Strax under hälften av företagen anger att de har en uthållighet mellan tre och åtta månader. Även om positiva signaler kommer är läget fortsatt kritiskt för näringslivet.

Jönköpings län ligger som tredje län procentuellt sett i antal korttidspermitteringar. Tillverkningsindustrin står för i särklass flest antal såväl korttidspermitteringar som varsel i länet. Industrisektorn bidrar till 63% av det samlade värdet av varor och tjänster som produceras i regionen vilket är ett tydligt tecken på industrins betydelse. Vilka blir följderna om företagen behöver omvandla dem till varsel? En konsekvens är att upparbetad kompetens går förlorad. Det tar ibland år att nå full produktivitet för en industriarbetare, ett jobb som idag kräver hög kompetens. En annan följd blir förstås att arbetslösheten ökar rejält i en tid när nya arbetstillfällen inte skapas i stor utsträckning. I Handelskammarens undersökning anger nära hälften att det förväntade omställningsstödet är viktigt för att deras drift ska fortgå. Omställning som nämns är ökad digitalisering, mer effektiva produktionsprocesser men också möjligheter till nya marknader.

Många är överens om att regeringen och myndigheter har agerat såväl snabbt som effektivt, men tydligare kommunikation krävs i tider som dessa. Myndigheters beslut ska vara tillförlitliga och förutsättningar kan inte ändras i de fall de riskerar att få kraftigt ogynnsamma konsekvenser. Tillväxtverkets besked om utebliven ersättning för korttidspermittering vid semester ger stora negativa konsekvenser för en tredjedel av företagen enligt Handelskammarens enkät.

Omvärlden börjar sakta men säkert öppna upp, men det är lång väg kvar och osäkerheten är fortfarande betydande. Nu är det läge för våra politiker att göra proaktiva insatser för att ge näringslivet förutsättningar att förvalta tiden väl och möjlighet att stå rustade när hjulen börjar rulla igen. Nu bör omställning och den så viktiga kompetensutvecklingen vara fokus.

Nu behövs ett kraftfullt stöd för att till exempel med hjälp av erfarna konsulter ta fram strategier för en digital omställning. Det är nu det finns tid och näringslivet måste få förutsättningar att förvalta tiden väl för att stå rustade när hjulen börjar rulla igen. Hela 70 % av företagen anser att kompetensutveckling hos befintlig personal kan säkra konkurrenskraften. Jönköpings län ligger redan lågt i undersökningar gällande tillgången till kompetens och därför kan vi inte låta den kompetens som finns hos företagen gå förlorad. Agera nu och låt den så viktiga tillverkningsindustrin i Jönköpings län fortsätta utvecklas.

Baserat på näringslivets behov i Jönköpings län anser vi att följande åtgärder är nödvändiga:


Fredrik Jutnäs, Ordförande, Handelskammaren Jönköpings Län
Helena Zar Vallin, vd, Handelskammaren Jönköpings Län
Annika Cederfeldt, ansvarig för näringslivspolitisk utveckling, Handelskammaren Jönköpings Län

Fler inlägg

Nyheter

Camilla Bremer – mentor i Omvänt mentorskap

Camilla Bremer: "Omvänt mentorskap var något helt annorlunda och det kändes väldigt spännande att ge sig in i något nytt och obekant. Och...

Läs mer
Näringspolitik

Jesper Steen: Vägen mot en starkare arbetslinje

GÄSTKRÖNIKA | "En företagares tid ska läggas på att driva företag – inte administration. Vi måste ha ett system som gynnar företagande oc...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari