fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Reflektioner från Företagsforum 1 juni
4 juni, 2020

Reflektioner från Företagsforum 1 juni

Att tiderna just nu är turbulenta på grund av rådande samhällssituation har ingen gått obemärkt förbi. Så när vi på Handelskammaren tillsammans med forskningscentret CeFEO, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership) vid Jönköping University, diskuterade tema inför Företagsforumet 1 juni, slog dessa tankar oss:

Sagt och gjort kontaktade vi Ludvig Göhlin, fjärde generationens vd på familjeföretaget Göhlins i Gnosjö, och bjöd in honom som huvudgäst till kommande forum. Genom sin över hundraåriga historia har Göhlins fått uppleva två pandemier, två världskrig och åtminstone tre finanskriser. Det är en bedrift i sig, och man ställer sig onekligen frågan kring vilka faktorer det är som gör att de har lyckats bygga upp en sådan motståndskraft inom bolaget.

Vi som deltog i forumet fick höra Ludvig belysa vikten av snabb flexibilitet inom bolaget. Exempelvis så var Göhlins mycket tidiga med att förbereda sig för ett ”worst case scenario” på många fronter, bland annat med korttidspermitteringar, F-Skatt samt att de hade gjort en tidig analys kring vilka resurser som de kunde spara in på. Tack vare den goda planeringen har snabba omställningar kunnat ske i en situation där Göhlins, precis som många andra företag, drabbats hårt av pandemin covid-19.

Josip Blazevic, projekt & kundrelationer, Handelskammaren Jönköpings län.

Företagsforskarna Mattias Nordqvist (Handelshögskolan Stockholm & Jönköping University) och Timur Uman (Jönköping University) som också deltog framhöll att något som kännetecknar familjeföretag är snabbt agerande och ett ”vi-tänk” längs med hela värdekedjan inom organisationer. Och där i så finner jag det väldigt intressant i hur familjeföretag, som exempelvis Göhlins, under rådande pandemi kunnat nyttja sina goda relationer – såväl internt som externt. De har bland annat:

Den här sortens relationer och företagskulturer är rimligtvis frukten av många år av erfarenhet, samarbeten samt konjunktursvängningar inom branschen, men även inom samhället som helhet. Gnosjöandan kännetecknas kanske allra bäst av just de nära samarbetena samt företagsamheten att hitta nya och kreativa lösningar. Under finanskrisen 2008 valde Göhlins att exempelvis ställa om internt, där resultatet blev att de själva tog kontroll över leveransen av produkter. På den tiden var det ett sätt att spara kostnader, men lärdomen tog sig in i verksamheten och lever kvar än i dag då de äger hela kedjan – från inköp till leverans. Att ha den kontrollen gör bland annat att Göhlins kan ha god flexibilitet och service i leveransmöjligheter till kunder, men även att de kan göra snabba anpassningar vilket spelar en betydande roll nu under covid-19. Om vi därutöver lägger till den digitala resa med E-handel som påbörjats med Ludvig som vd, så hittar vi en bra blandning av moderna lösningar och lärdomar från föregående kriser. Och där ser jag att vi har ett bra recept på att bygga motståndskraft.

En annan faktor som jag fann intressanta synpunkter kring var hur en företagsledare finner orken och inspirationen till att fortsätta i dessa situationer. Jag tror att mycket, framför allt inom familjeföretag, ligger rotat i den starka företagskulturen. Flertalet av deltagarna på forumet vittnade om hur företagen ofta är långt mer än bara ett företag – de är ett livsverk. Vi fick höra exempel på familjemedlemmar som självmant valt att säga upp sig eller blivit pensionerade till förmån för att företaget ska kunna leva vidare. Det tyder på stark lojalitet, men också att det finns gemensamma mål och värderingar. Ludvig nämnde att han funnit sin stora ork i sin personal med den kompetens och erfarenhet som finns där. Många medarbetare på Göhlins har jobbat där i decennier och har med sin erfarenhet kunna bidra och inspirera honom att kämpa vidare. Därav, det kanske allra viktigaste budskapet från forumet – orka stå på dig, lyft blicken och håll huvudet högt!

Ytterligare något jag reflekterat kring är att om ett företag ska kunna bygga motståndskraft inför framtiden, då är det även okej att nedprioritera vinsten till förmån för att kunna överleva långsiktigt.

Slutligen, kompetens är en fråga som alltid är på tapeten. Min reflektion här, baserat på det jag hörde under forumet, är att våga satsa på utveckling och utbildning – även nu när det kanske känns som tuffast. Att kortsiktigt skära ner på personal kan visa sig långsiktigt skadligt om den spetskompetens som krävs för att vinna marknadsandelar i framtiden försvinner. Det borde vara evident i industritäta kommuner såsom Gnosjö.

Sammanfattningsvis kan jag bara säga att engagemanget bland företagare i Jönköpings län är slående. Göhlins är ett bra exempel på hur goda relationer och nära samarbeten skapar god motståndskraft men även framåtblickande. Och det, det kan mycket väl vara den mest kännetecknande faktorn för att som företag klara av kriser som vi upplever just nu.

Företagsforum Jönköpings län verkar som ett nyttigt bollplank för att dela erfarenheter bland företagare i näringslivet som kompletteras med högkvalitativa inspel från forskare på CeFEO. Tillsammans kan vi kraftsamla inför framtiden. Den 15 juni kl.15.00 har vi sista forumet inför sommaren, då kommer huvudfokus att vara centrerat på ägarrollen inom organisationen och hur den aktiveras i kristider. Huvudgäst avslöjas inom kort! Anmälan sker HÄR.

Hoppas vi ses!

Fler inlägg

Nyheter

Ludvig Göhlin: “Hela Jönköpings län är unikt, och det ska vi dra nytta av”

Ludvig Göhlin, vd för Gnosjö-företaget Göhlins, var ett av de nya namn som valdes in i Handelskammarens styrelse under förra året. Vi hör...

Läs mer
Nyheter

JU delar ut första stipendiet till Per Risbergs minne

Anders Melander blir den första mottagaren av stipendiet till Per Risbergs minne, motiverat av visat stort engagemang gällande samverkan ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari