fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Handelskammaren beviljas medel för en förstudie kring yrkestrainee
22 april, 2022

Handelskammaren beviljas medel för en förstudie kring yrkestrainee

PRESSMEDDELANDE

De som följer näringslivets utveckling kan inte undgå att läsa om den kompetensbrist som råder för många branscher. En del av problematiken är det gap mellan vad unga väljer att studera på gymnasiet och vad näringslivet efterfrågar. Handelskammaren har från Tillväxtverket och Region Jönköpings län beviljats medel för en förstudie kring yrkestrainee. Förstudien kommer rikta in sig mot industrin och besöksnäringen.

Handelskammaren Jönköpings län har via studier och samtal med företag identifierat att kompetensförsörjning är ett av näringslivets största tillväxthinder. Ett stort problem är den matchningsproblematik som finns där för få unga väljer att läsa de program som ger en kompetens som direkt efterfrågas av näringslivet. För majoriteten av länets företag, små till medelstora, finns det också ofta begränsade resurser till internutbildning.

– Utbildningsformen yrkestrainee är redan etablerad i ett antal regioner och i flera av dessa agerar Handelskammaren som en länk mellan skola och näringsliv, vilket har varit en framgångsfaktor. I Jönköpings län har vi i dag en väl etablerad kontakt med de företag som söker kompetens och vi kan bidra med att sänka trösklar hos både företag och utbildningsanordnare. Med förstudien stärker Handelskammaren sin roll som en viktig aktör för regionens företag där kompetensförsörjning är ett prioriterat område för våra medlemmar, säger Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren.

Yrkestrainee kan appliceras på utbildningar som har ett lärlingsupplägg och innebär att eleven får en ersättning under den tid hen är på en arbetsplats. Utbildningsformen kan med fördel även användas vid YH-utbildningar där en stor del av utbildningen är förlagd på företag. Studier visar att andelen elever på yrkesförberedande gymnasieprogram nära på behöver fördubblas för att tillgodose näringslivets behov av kompetens. Handelskammaren ser att yrkestrainee är ett sätt att göra programmen mer attraktiva, och dessutom ökar utbildningsformen även motivationen hos eleverna.

Målet på längre sikt är att fler företag och utbildningsanordnare har kunskap om och nyttjar utbildningsformen, att samverkan dem emellan stärks samt att söktrycket för yrkesprogram som erbjuder yrkestrainee ökar.

– Vi får ständigt signaler från företag att de inte får den tillväxt de potentiellt skulle kunna ha då de saknar rätt kompetens. Det är inte en enskild faktor som kommer lösa de hinder som företagen ser kring kompetensförsörjning, men att öka attraktiviteten för utbildningar där vi ser att det finns en direkt brist är ett sätt att bemöta problematiken, säger Annika Cederfeldt, näringslivspolitisk chef Handelskammaren.

Förstudien kommer pågå i nio månader med start i augusti 2022 och en projektledare har rekryterats för att driva studien. Företag som är intresserade av delta i projektet är välkomna att kontakta Annika Cederfeldt.

>> 20220421_PRESSMEDDELANDE_Handelskammaren

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Nyheter

Nya namn i Handelskammarens styrelse och fullmäktige

Vid Handelskammarens årsmöte onsdagen den 13 maj 2020 valdes nio nya personer in till dels styrelsen, dels till fullmäktige. Dessutom tac...

Läs mer
Näringspolitik

Skarpt näringslivsperspektiv i remissvar till kommande infrastrukturproposition

Handelskammaren har som remissinstans lämnat ett remissyttrande gällande Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för pe...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari