fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Nya perspektiv på nya stambanor
11 mars, 2021

Nya perspektiv på nya stambanor

PRESSMEDDELANDE

Tillsammans med riksdagens Trafikutskott genomförde Götalands fyra Handelskamrar nyligen ett seminarium där de nya stambanorna belystes ur olika perspektiv.

Bland föredragarna återfanns Claus Baunkjær vd på Femern, Gunnar Hagman vd Skanska, Jonas Abrahamsson vd Swedavia, PM Nilsson från Dagens Industri samt representanter för SJ och Green Cargo.

– SJ visade tydligt på bristerna i de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket tillämpar, exempelvis hur färre resenärer kan leda till högre nytta. Det innebär att riksdagen riskerar att fatta beslut på felaktiga grunder vilket är oerhört allvarligt, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

En förbindelse till kontinenten

Vd:n för Handelskammaren i Jönköping, Helena Zar Vallin, gladdes över att Fehrmanbältförbindelsen gått in i en ny fas där de förberedande byggarbeten redan är i full gång. 2029 beräknas förbindelsen stå klar.

– Då får vi access till Europa på ett helt annat sätt än i dag. Förutsatt att Sverige också bygger ut sin järnvägskapacitet kan mycket av godset som i dag transporteras på väg i större utsträckning transporteras till och från kontinenten via järnväg.

Hon betonade också de nya stambanornas betydelse för tillväxten.

– Nya stambanor leder till större arbetsmarknader och möjliggör för företagen att rekrytera inom ett större geografiskt område. Från Jönköping kan man i dag inte, på ett tidseffektivt sätt, resa med tåg varken till Göteborg, Borås eller Linköping vilket påverkar företagens möjlighet att rekrytera rätt kompetens.

Lånefinansiering

Sydsvenska Handelskammarens vice VD Per Tryding som modererade samtalet underströk vikten av att investeringens livslängd tas i beaktning.

– Vi har i dag stora behov av både upprustning och investeringar i transportsystemet. Stambanorna bör inte tränga undan dessa. En möjlig och attraktiv lösning vore därför att staten lånar till finansieringen av stambanan separat. Detta möjliggör att pengar öronmärks till projektet och att lånekostnaden för detta infrastrukturbygge med mer än 100-årig livslängd kan spridas ut över alla framtida brukare snarare än helt läggas på dagens skattebetalare.

Banorna behöver finansieras utanför nationell plan, något som även Skanskas vd lyfte med hänvisning till andra lyckade satsningar där konsortier bildats. Byggtiden behöver vara kort för att snabbare få ut nyttan av investeringen menade han och lyfte förslaget med betongbroar. SJ betonade också betydelsen av att separera tåg med olika hastigheter och hur mycket kapaciteten minskar om trafikslagen blandas.

Århundradets tillväxtchans

Vid seminariet lyftes det faktum att vi har en stark befolkningstillväxt som behöver mötas av växande städer, där nya stambanor som trafikeras av snabba tåg kommer att leda till att vi bygger täta, resurseffektiva och attraktiva städer.

– Stationerna måste ligga centralt för att få ut full samhällsnytta och göra städerna och tågresandet attraktivt. Vi har länge talat om detta som århundradets tillväxtchans, som redan genererat etableringar och investeringar. Vi lämnar snart en pandemi bakom oss och behöver framtidstro. Nu behöver besluten fattas och finansieringen komma på plats, säger Pia Carlgren, tf vd Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt & frågor

Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län
Tfn 076-9494225
helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se

20210311_Pressmeddelande Handelskammaren_Nya perspektiv på nya stambanor

Fler inlägg

Nyheter

Anna Petersson, ny nätverksledare för HR-chefsnätverket

Vi är mycket glada över att kunna presentera vår nya nätverksledare för Handelskammarens HR-chefsnätverk - Anna Petersson. Anna är en lös...

Läs mer
Energiförsörjning

Handelskammaren tillsätter extra resurser för att påverka energiförsörjningen i regionen

De skenande elpriserna väcker stor oro bland flera företag runt om i Jönköpings län och konsekvenserna av de skyhöga priserna kan i många...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari