fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Näringslivspolitisk rapportering maj – juni 2020
16 juni, 2020

Näringslivspolitisk rapportering maj – juni 2020

Det är nära två månader sedan jag tillträdde min tjänst som ansvarig för de näringslivspolitiska frågorna på Handelskammaren Jönköpings län. Fokus var att omedelbart sätt mig in i hur krisen påverkade företagen. Att på nära hålla ta del av vad näringslivet och samhället går igenom. Det går inte utan att bli berörd. Det är med ödmjukhet jag ser att Handelskammaren är en viktig aktör för att driva såväl strategiskt viktiga som kortsiktigt avgörande frågor ur ett näringslivsperspektiv. 

Den enkätundersökning som Handelskammaren i slutet av maj sände ut till företag i Jönköpings län visar att uthålligheten hos företagen är påtagligt påverkad. Däremot går den i en positiv riktning där uthålligheten nu är längre än för två månader sedan.

Konkurserna i länet ökade med 34 % under perioden januari till maj, jämfört med samma period år 2019, vilket är betydligt högre än rikssnittet på strax under 20 %. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade med hela 54 %. Antal varslade i länet är fram till 12 juni i år 2768 personer, vilket är en ökning med över +240 %, där medel för Sverige +220 %, jämfört med föregående år. Till det kan vi lägga till att Jönköpings län ligger på plats tre i antal korttidspermitterade. Handeln och besöksnäringen drabbades hårt först, medan tillverkningsindustrin är den bransch där varslen nu ökar. Jönköpings län är ett av de mest industritäta länen i landet, vilket innebär att konsekvenserna för regionen blir stora när industrin drabbas. Mätningar visar att industrin är den bransch som både har korttidspermitterat och varslat mest i Jönköpings län.

Industrin i Jönköpings län svarar för 63,1 procent av det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras i länet (förädlingsvärdet). Det är högst i landet och ett tecken på industrins stora betydelse för regionens ekonomi, (Teknikföretagen, 2019).

För att företagens drift ska kunna fortgå anser 64 % av företagen som svarat på Handelskammarens enkät att det är nödvändigt med fortsatt täckning för korttidspermitteringar. Flertalet företag nämner även minskade arbetsgivaravgifter som en viktig faktor. Strax över hälften anger att det är viktigt att frångå LAS-regler för att verksamheten ska kunna fortgå.

Konjunkturinstitutets barometerindikator, där företags och hushålls syn på nuläge och framtid mäts gällande ekonomi, visar den lägsta nivån någonsin med ett genomsnitt på 60 i april 2020. I februari 2020 visade samma mätning 99,1, medan det började sjunka något i mars till 92,3. I maj visade indikatorn på låga 64,1, vilket ändå är en ökning sett till snittet i april (60). De sektorer som visar störst tapp är:

Källa: Konjunkturinstitutet.

En positiv nyhet är att Jönköpings län är ett av de få län där nyföretagande ökade under maj månad. Bildande av aktiebolag var hela en tredjedel högre i maj 2020, än samma månad 2019.

Kompetensutveckling och omställning är enligt den nämnda enkäten av betydelse. För att stärka konkurrenskraften anger 70 % att behovet av utveckling är främst inom:

När det gäller kompetensutveckling har Jönköpings län tillsammans med Region Kronoberg tilldelats 11,5 miljoner kronor ur EU:s socialfond. Dessa medel ska användas för de konsekvenser som coronapandemin har orsakat tillverkningsindustrin. Projektet syftar till att ge support för att systematiskt stärka kompetensen inom industrin och förväntas pågå under 2,5 år. Det pågår även aktiviteter, såväl regionalt som kommunalt, med att ta fram kortare och riktade kompetenshöjande utbildningar, så som Campus Värnamo, Science Park och Jönköping University.

Regeringen har föreslagit en nationell satsning på 200 miljoner kronor för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Detta ska även ge förutsättningar för att flytta över godstransporter från väg till järnväg. Det är en viktig satsning för såväl utvidgning av arbetsmarknadsregioner, så att kompetensförsörjningen till företag kan tillgodoses, men även för att säkra långsiktigt hållbara godstransporter. Den regionala utvecklingsplanen säger att regionen ska arbeta aktivt för att driva arbetet med nya stambanor och höghastighetståg samt att befintliga järnvägsförbindelser ska stärkas och rustas för att koppla samman länets kommuner, angränsande län samt strategiska hamnar.

Att i en annalkande lågkonjunktur satsa på investeringar inom infrastruktur skapar inte bara arbetstillfällen, utan säkrar även för en hållbar framtida utveckling och tillväxt för såväl regionen som företagen. Handelskammaren driver även på etableringen av en ny strategiskt placerad järnvägsdepå i Nässjö. I Nässjö finns de grundförutsättningar som behövs för att projektet ska bli riktigt bra. Med en ökning på 173 % vid regionaltrafiken i Sverige de senaste 30 åren är det viktigt att det finns en modern och väl utvecklad tågtrafik.

Från Handelskammaren är vi i kontakt med myndigheter, politiker och även regering för att påverka beslut. Nu står frågor gällande fortsatta stödpaket och möjlighet till omställning samt kompetensutveckling i fokus. Vi ser att om företagens korttidspermitteringar blir till varsel får det en mycket långtgående effekt för inte bara samhället, utan även för företagen, i form av tapp i kompetens. Ett tapp som skulle ta mycket lång tid att bygga upp.

Handelskammaren kan inte nog understryka hur viktig och betydelsefull kontakten med er företag är. Tveka inte att höra av er om ni vill diskutera, oavsett hur stort eller smått det är.

Fler inlägg

Näringspolitik

Replik: “Stambanor är nödvändigt för den regionala pendlingen”

Istället för nya stambanor säger sig Stockholms Handelskammare vilja prioritera regional pendling. Sanningen är att nya stambanor är nödv...

Läs mer
Nyheter

Handelskammarens nya produktionsnätverk engagerar två mycket erfarna nätverksledare!

Handelskammarens satsning på ett Produktionsnätverk engagerar två mycket erfarna personer med lång och bred erfarenhet från producerande ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari