fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Lunch-till-lunchträff: Ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft
19 oktober, 2022

Lunch-till-lunchträff: Ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft

Välkomna på en lunch-till-lunchträff med fokus på ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft den 1-2 december! Ett samarbete mellan Handelskammaren Jönköpings län, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Den ekonomiska verkligheten förändras ständigt och behovet av analyser för att förstå utvecklingen är centralt. Akademi, regioner, kommuner och organisationer gör alla olika analyser, bör vi lära mer av varandra? Välkomna på en workshop med fokus på ekonomiska analyser och diskussioner om hur vi kan arbeta gemensamt i södra Sverige.

Med konkurrenskraft avser vi ekonomins förmåga att upprätthålla förädlingsvärden och skapa tillväxt i dessa. Det vill säga ett klassiskt produktivitetsanslag. Modern ekonomisk endogen tillväxtteori ger förhanden att den långsiktiga ekonomisk utvecklingen och konkurrenskraften bygger på investeringar i kunskap som sedan genererar produktivitetstillväxt. Sverige, likasom stora delar av västvärlden har dock under gångna årtionden upplevt en inbromsning i produktivitetstillväxten, samtidigt ekonomin står inför betydande problem ekonomiska insatser så som t.ex. energiförsörjning, arbetsmarknadens funktionssätt med simultan kompetensbrist och låg självförsörjningsgrad och inaktiva individer i arbetsför ålder. Med det kan även handla om hur den kunskapspotential som finns i FoU-investeringar och regionala lärosäten ska omvandlas till innovationer och därmed realiserade ekonomiska värden.

Program

Programmet kommer vara lunch-till-lunch och bestå av presentationer om aktuella analysfrågor samt diskussion kring vilka analys- och kunskapsbehov som finns. Vår ambition är att få tillstånd till ett ökat kunskapsutbyte och bygga nätverk mellan aktörer och individer som har ett intresse av regionala utvecklingsfrågor. Personer som på olika sätt arbetar med att analyser de ekonomiska och näringspolitiska förutsättningarna i Sydsverige bjuds in för att delta. Tanken är att alla som deltar ska beredas möjlighet att presentera pågående arbeten samt att detta ska ge upphov till kunskapsutbyte samt diskussioner om framtida analysbehov.

Presentationer kan basera sig på färdiga analyser, utgöra uppslag till framtida analyser eller helt enkelt vara frågeställningar som deltagarna vill diskutera.

Teman som välkomnas:

Fler teman är välkomna!

Målgrupp

Personer som på olika sätt arbetar med att analyser de ekonomiska och näringspolitiska förutsättningarna i Sydsverige.

Från Vänster: Anders Borgehed, Annika Cederfeldt Jiveby, Johan Eklund

Kontaktpersoner

Annika Cederfeldt, Näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län
E-post: annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se
Tel: 070-468 36 36

Anders Borgehed, Regionchef Policy Sydost, Sydsvenska Handelskammaren
E-post: anders.borgehed@handelskammaren.com
Tel: 0470-52 00 43

Johan Eklund, Chefekonom, Sydsvenska Handelskammaren, professor i nationalekonomi.
E-post: johan.eklund@handelskammaren.com
Tel: 070-65 91 406

Fler inlägg

Nyheter

Säg hej till Clara, vår nya kommunikatör och eventkoordinator!

Vi är mycket glada över att kunna presentera vår nya kommunikatör och eventkoordinator Clara Ericsson! Clara är egentligen inget nytt ans...

Läs mer
Näringspolitik

Läget går inte uppåt för alla branscher. Stöden måste förlängas.

DEBATT | Vi lever i en tid med mycket osäkerhet och snabba vändningar. Företagare måste få förutsättningar att planera och besked gälland...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari