fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Läget går inte uppåt för alla branscher. Stöden måste förlängas.
2 november, 2020

Läget går inte uppåt för alla branscher. Stöden måste förlängas.

DEBATT

I Coronapandemins spår ser vi att industrin har gått uppåt och är snart, om inte redan, på samma nivåer som tidigare. Tjänstesektorn ligger något efter men är definitivt även den på väg uppåt. Korttidspermitteringar nyttjas i lägre grad, varsel läggs fortfarande men även de i lägre grad, antalet konkurser minskar. Det ser ljusare ut! Stöden som regeringen satte in var helt nödvändiga för att näringslivet inte skulle förlora viktig kompetens och arbetslösheten skena.

Barometerindikatorn som publiceras av Konjunkturinstitutet (KI) mäter ett antal olika branschers, samt hushålls, läge där 100 är utgångspunkten för ett normalläge. Den senaste mätningen från KI, publicerad 28 okt, visar att det sedan bottenläget i april på 61,2 i april stadigt gått upp till den senaste mätningen på 96,3. Tydligt tecken på att botten nåddes i våras för att vända ganska snabbt upp igen.

Det är dock inte hela sanningen, alla branscher är inte på väg rakt upp. Vi är fortfarande inne i pandemin och det finns tydliga signaler på att den andra våg som många befarade skulle komma är ett faktum. Ökad smitta innebär ökade restriktioner, vilka redan har införts, men även att vi människor tar vårt personliga ansvar och håller avstånd med fysisk distansering. Företag drar direkt ner på resande och fysiska möten ställs in.

När Handelskammaren Jönköpings län efter sommaren kallade ett antal aktörer inom besöksnäringen i länet till ett möte för att stämma av läget svarade nära samtliga att antal gäster under juli hade varit över förväntan och de såg med tillförsikt fram emot hösten. Det ser annorlunda ut nu. Besöksnäringen är långt ifrån de 3.7 enheter från normalläget som KI’s barometerindikator visar. I en större studie Handelskammaren genomförde under v.44 svarade företagare inom näringen på frågan hur stort bortfall de har i antal gäster, jämfört med ett normalläge. Endast ett fåtal svarar att bortfallet inte är 25 procent eller mer och hela 3o procent har tappat mer än tre fjärdedelar av sina gästar. Som en konsekvens av uteblivna besökare har nära 70 procent har redan varslat personal och oroväckande nog planerar en tredjedel att lägga ytterligare varsel.

Ett citat från en företetagare i studien summerar vad en hel näring står inför:

” Med tanke på den ökade smittspridningen och tillämpningen av allmänna råd på region efter region ser vi omedelbara avbokningar. Jag befarar en bransch som redan är i kris kommer att få det ännu tuffare den kommande perioden”

Vi närmar oss slutet av året och därmed slutet av de stödåtgärder vilka har varit nödvändiga för att annars livskraftiga företag inom skilda branscher ska kunna finnas kvar. Besöksnäringen med hotell och event kan ställa om på många sätt men i pandemin hindras deras besökare från att komma. Det finns signaler att det som en effekt av ökad smittspridning i världen kan bli störningar i leverenskedjor inom industrin vilket kan leda till ett omedelbart produktionsstopp.

Omställningsstöd för hela 2020, stöd till korttidspermittering även efter årsskiftet samt återinförandet av sänkt arbetsgivaravgifter för branscher som är hårt drabbade är en förutsättning för att vi inte ska se massiv tillströmning av konkurser där Jönköpings län redan har högst antal i landet. Vi lever i en tid med mycket osäkerhet och snabba vändningar. Företagare måste få förutsättningar att planera och besked gällande fortsatta stöd behöver komma nu, mer osäkerhet är det sista de behöver.


Annika Cederfeldt, ansvarig näringslivspolitisk utveckling, Handelskammaren Jönköpings län
Helena Zar Vallin, Vd, Handelskammaren Jönköpings län

Fler inlägg

Nyheter

Susanne Spector: Hög räntemiljö och svaga tillväxtutsikter präglar det aktuella läget

I en nyligen genomförd analys, presenterade Susanne Spector, chef över makroekonomisk analys på Nordea, en detaljerad översikt över den a...

Läs mer
Nyheter

Hon är Handelskammarens nya ordförande

PRESSMEDDELANDE: Under gårdagens årsmöte utsågs Cecilia Nilsson till ny ordförande för Handelskammaren Jönköpings län.

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari