fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Jonas Ekeroth: Våga investera i framtiden!
26 juni, 2019

Jonas Ekeroth: Våga investera i framtiden!

Framtidens utmaningar är många. Enligt oss på Handelskammaren står näringslivets behov och intressen alltid i centrum. Vårt perspektiv sträcker sig från aktuella frågor här och nu, till helt avgörande satsningar som omedelbart måste initieras för att skapa möjligheter om 30 år. De största utmaningarna vi ser är kompetensförsörjningen samt klimat- och energiutmaningen.

För Handelskammaren i Jönköpings län, men jag vill också säga övriga Handelskammare i Götaland (Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren och Östsvenska Handelskammaren har kommit till samma slutsats), är det en självklarhet att vi snabbt fattar beslut kring nya stambanor. Fördelarna med detta har vi skrivit mycket om. Argumenten har staplats på varandra och infallsvinklarna har varierat. Jag tänker därför inte trötta er med upprepningar. Dock vill vi betona att de tydligaste argumenten för en utbyggnad är förstoring av arbetsmarknadsområden, vilket är en viktig nyckel till att hantera kompetensförsörjningen, samt att vi frigör spårbunden kapacitet, som är en förutsättning för att möta klimatutmaningen.

Självklart är det så att man kan komma till olika slutsatser kring viktiga framtidsfrågor, av vilka två är nämnda ovan. Men vi löser inte problem genom att inte göra något. En självklarhet är därför att presentera andra lösningar än de som ligger på bordet, om man har en avvikande uppfattning. Att våga argumentera och stå för sin uppfattning genom att peka på andra lösningar är framåtsyftande. Att endast säga nej löser ingenting!

Ett beslut om en ny stambana innebär inte per automatik lösningen på alla problem. Men ett beslut härom skulle leda till många positiva effekter samtidigt som det skulle bereda väg för en mängd följdbeslut, där alla sammantaget skulle göra situationen betydligt ljusare.

Låt oss lyfta fram ett följdbeslut, det är egentligen flera beslut, vilket vi anser är mycket viktigt för att bygga helheten. För oss är det en självklarhet att det nya stambanesystemet ”matas” på ett rationellt sätt från hela vår region. En upprustning av befintliga vägar och järnvägar, men också en del nyproduktion, ger fler tillgång till systemets möjligheter samtidigt som anslutningarna möjliggör klimatsmarta lösningar för både gods- och arbetspendling. Därmed skulle vår arbetsmarknadsregion även växa i öst-västlig riktning.

Handelskammaren Jönköpings läns uppmaning till infrastrukturminister Eneroth är därför tydlig.

I Januariöverenskommelsen pekas nya stambanor ut som en punkt och därmed finns en stor majoritet i riksdagen. 217 ledamöter för och 132 ledamöter emot är en betryggande majoritet, om man räknar samman mandaten från de partier som tagit ställning. Självklart förstår vi att det är önskvärt med en ännu bredare uppslutning, det är klokt att borga för uthållighet och samsyn under lång tid framöver, men nu är så inte fallet. Moderaternas tydliga besked i negativ riktning är en missräkning men inte avgörande.

Moderaternas ställningstagande ändrar inte det faktum att vi måste rusta för framtiden och det gör vi genom att fatta beslut nu! Att frågan är brett förankrad i Götaland råder det ingen tvekan om, kommuner och regioner samt näringslivet längs sträckningen är mycket tydligt för. Likaså är riksdagsledamöterna längs sträckningen, förutom Sverigedemokraterna, klart positiva. Nu är det upp till bevis för regeringsunderlaget att infria sina löften på nationell nivå. Vi kan inte vänta längre!

Fler inlägg

Nyheter

Ryssland / Ukraina – så påverkas ditt företag

Handelskammaren följer händelseutvecklingen löpande. Det är även viktigt att få en korrekt bild över hur vårt läns företag blir påverkade.

Läs mer
Nyheter

100-listan firade två år

Under torsdagskvällen bjöd Handelskammaren i Jönköping in till deras lokaler för att fira att 100-listan nu varit igång i två år.

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari