fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län
29 december, 2022

Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län

Under året har förstudien ”Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län” genomförts i Handelskammarens regi med Peter Grahn som projektledare. Huvudfokus har varit att undersöka möjligheterna och intresset för att transportera plastråvara på järnväg men också att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att öka andelen fossilfria och mer hållbara material i polymerbaserade produkter. Finansiering har skett med medel från Regionen och Tillväxverket.

Under förstudien har en serie intervjuer genomförts med företag aktiva inom materialdistribution, plastbearbetning, återvinning och logistik. Därutöver har även möten med Naturvårdsverket, Miljö och Näringsdepartementet, IKEM och IF-Metall genomförts. För att sprida kunskap och information om förstudien i branschen och övriga intressenter har seminarier på förstudiens tema även genomförts.

Stort intresse och goda möjligheter att öka andelen järnvägstransporter inom plastindustrin

Förstudien bekräftar att det finns ett stort intresse och goda möjligheter att öka andelen järnvägstransporter inom plastindustrin och framför allt vid transport av råvara från materialproducenter i Europa. Då en stor andel av landets polymerbearbetande industri finns i länet får en större förändring av logistiksystemet stor effekt på CO2-utsläppen.

En viktig del av förstudien har varit att undersöka möjligheterna till motfrakter, i detta fall speciellt plastavfall, som efter tvätt går till samma företag, som producerar plastråvara från första början, och kan använda det återvunna materialet i nya produkter. På så vis fås ett tydligt cirkulärt flöde.

Ökat klimatmedvetande driver på i riktning mot mer miljövänliga logistiklösningar

I länet finns ett flertal intressanta godsterminaler som är lämpliga att bygga ett nytt logistiksystem kring för plastindustrin. Kunder till plastbearbetare efterfrågar idag i större omfattning mer miljövänliga transporter. Skenande transportkostnader och ökat klimatmedvetande driver på i riktning mot mer miljövänliga logistiklösningar därav är järnvägen mer intressant idag än tidigare. Användandet av mer hållbara fossilfria material är fortfarande i sin linda men ökar från låga nivåer.

Förstudien är avslutad, men ett flertal aktiviteter har startats upp som ett resultat av förstudien, bland annat har en arbetsgrupp startats upp för att jobba med omställning till mer hållbara transporter för plastindustrin.

Kontakt & frågor

Annika Cederfeldt Jiveby, Näringslivspolitisk chef
070–468 36 36
Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

 


Fler inlägg

Nyheter

Malin Gustavsson – mentor i Omvänt mentorskap

Malin Gustavsson: "Jag såg mest fram emot att det skulle bli spännande att testa. Vi har så mycket att prata om och utbyta trots (eller k...

Läs mer
Nyheter

Ryssland / Ukraina – så påverkas ditt företag

Handelskammaren följer händelseutvecklingen löpande. Det är även viktigt att få en korrekt bild över hur vårt läns företag blir påverkade.

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari