fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » RYSSLAND-UKRAINA | Experternas tips
21 mars, 2022

RYSSLAND-UKRAINA | Experternas tips

SAMMANFATTNING FRÅN SEMINARIUM 11 MARS 2022

Kriget i Ukraina orsakar stort ofattbart mänskligt lidande. Konsekvenserna kommer bli stora för säkerhetspolitiken såväl som för världsekonomin. Handelskammaren har samlat expertis för att i ett osäkert läge ge er en bild av hur ditt företag påverkas och kan komma att påverkas av läget, både nu och framåt.

Sanktionerna mot Ryssland är omfattande och kommer att slå hårt mot den ryska ekonomin men de ger även effekter på vårt näringsliv, inte minst genom de motsanktioner som kommer från Ryssland. Dagens globala ekonomi är sammanvävd, sanktionerna kommer att drabba många företag, även i Sverige och i Jönköpings län.

Antingen påverkas företag direkt om de har leverantörer, verksamhet eller kunder i Ryssland, eller indirekt då någon man gör affärer med i sin tur är direktpåverkade. Vad innebär sanktionerna mot Ryssland rent konkret? Hur ska man som företag agera utifrån sanktionerna, internt såväl som externt? Vad ska företag som har affärer med Ryssland fokusera på i nuläget? Vilka troliga scenarier ser vi framför oss? Detta var några av de frågor som besvarades av de experter inom IT- och cybersäkerhet, bank, juridik samt kommunikation som Handelskammaren samlade i ett seminarium den 11 mars. Nedan följer en kort sammanfattning.

IT- OCH CYBERSÄKERHET

Det är nog få företag som har missat att det är läge att se över sin IT-säkerhet då det finns anledning att misstänka att hotet om så kallade cyberattacker från ryskt håll kan bli verklighet. Alexander Lindahl, jurist på Insatt, och Jesper Dittberner, produktägare på Qnister, inledde seminariet med handfasta tips om vad företag bör tänka på för att motverka dataintrång. Ett företag kan utsättas för både interna och externa hot.

För att hantera de interna hoten se över följande rutiner:

De externa hoten kan bestå av att medarbetare får mail från osäkra källor, så kallade phishing-mail, där bokstäver kastats om i mailadressen för att likna en betrodd källa. Det är även viktigt att se över vilka kanaler som används för att dela känslig information. Exempelvis bör inte känslig information delas via Slack, Teams, Facebook messenger eller SMS-kanaler.

En enkel och självklar åtgärd för företag är att införa en policy för lösenord. Ett säkert lösenord innehåller stora och små bokstäver, siffror och tecken, vilket heller aldrig ska skickas via nätet! Om en personuppgiftsincident sker, till exempel genom att en obehörig part får tillgång till personuppgifter, skall denna anmälas till integritetsskyddsmyndigheten.

BANK

Jesper Petersen, valuta- och makrostrateg på Danske Bank, redogjorde för krigets effekter på valuta, ränte- och råvarumarknaden samt hur företagen påverkas av detta. Även om den direkta handeln mellan Sverige och Ryssland är relativt begränsad. Ryssland står för 1,4 % respektive 1,2 % av Sveriges totala export och gällande import finns det tydliga risker kopplade till den globala konjunkturen. Ett exempel är de skenande råvarupriserna som medför en förhöjd risk för recession. Jesper berörde även räntemarknaden där centralbankers förväntade räntehöjningar, som på grund av rådande inflationstryck i kombination med krigets effekter på global konjunktur, kan resultera i stagflation. Konflikten har även haft betydande effekter på valutamarknaden där så kallade ”safe havens”-valutor som CHF, JPY och USD och ”råvaruvalutor” som exempelvis NOK stärkts samtidigt som exempelvis SEK och östeuropeiska valutor försvagats. Den svenska kronan är för närvarande svagare än vad som är fundamentalt motiverat, men kan också försvagas ytterligare i det korta perspektivet.

Ingvar Myresten, Private Banker, och Ulf Ödman, företagsrådgivare, båda från SEB, gav deltagarna en bild av hur de ser att olika branscher kommer drabbas ekonomiskt – som en effekt av krigsutbrottet.

JURIDIK

Det utbrutna kriget har skapat en hel del juridiska frågor kring avtal och sanktioners påverkan på företag. Kring detta berättade gemensamt Jennie Eklund, advokat vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, och Martin Ågren, advokat vid Advokatfirman Glimstedt.

De sanktioner som nu är aktuella och som har trätt i kraft på initiativ av såväl EU, USA och Storbritannien måste beaktas och detsamma gäller även motsanktioner som meddelats av Ryssland. Sanktionerna består av finansiella, individuella och produktrelaterade åtgärder som syftar till att utöva påtryckningar mot Ryssland och vad närmare gäller de individuella sanktionerna består de främst av frysta tillgångar och handelsförbud för ryska bolag och individer.

För att kunna efterleva sanktionerna gavs några konkreta rekommendationer:

Även inom juridiken sker förändringar snabbt så det allmänna rådet är att bevaka utvecklingen av sanktioner och motsanktioner och vara beredd på att åtgärder som en exit ur Ryssland behöver ske under ordnade former och kommer ta tid.

KOMMUNIKATION

Bengt Spjuth, vd Mediaspjuth, avslutade seminariet med att ge konkreta råd kring kriskommunikation. När det finns en hotbild med risken att den kommer att påverka din verksamhet negativt (ekonomiskt), då ska du alltid tänka kriskommunikation. Kriget i Ukraina kommer att påverka varje enskilt bolag i Sverige, direkt eller indirekt. Du som företag ska agera nu och inse att dina målgrupper (exempelvis personal, kunder och leverantörer) vill veta om er situation. När det uppstår en kris ökar informationstörsten och den ökar i samma takt som krisen blir, eller upplevs, större. Genom att vara tidig med tydlig information skapar du trygghet. Den som inte informerar får räkna med oro och ryktesspridning hos sin personal samt bland kunder, leverantörer och partner. Alla uppskattar att få tydlig och korrekt information när det finns en hotbild som stör ”normalläget”.

Fem enkla tips hur du ska tänka kring information kopplat till en kris, exempelvis kriget i Ukraina:

Avslutningsvis,
händelseutvecklingen sker mycket snabbt just nu och vårt sista råd är att vända er till trovärdiga källor för information och expertis när det behövs för att få stöd i affärskritiska beslut.

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Våra medlemmar

Ludvig Göhlin: ”Min hjärtefråga är kompetensförsörjning”

Som medlem är du med och stärker Jönköpings läns näringsliv! Hör Ludvig Göhlin, VD för Göhlins, berätta varför han sitter med i Handelska...

Läs mer
Nyheter

Carl-Johan Jarnehammar, ny nätverksledare för Ekonomichefsnätverket

”Utbytet och kunskaperna i nätverket blir större än summan av deltagarna”. Så beskriver Carl-Johan fördelen med att ha ett nätverk som Ek...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari