fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Det regionala ledarskapet måste samlas
31 maj, 2021

Det regionala ledarskapet måste samlas

DEBATT: Publicerad i Jönköpings-Posten 2021-05-31.

Till politiker och tjänstemän i Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Snart ser vi ljuset i tunneln. Förändringar för företag har aldrig skett så snabbt. Nya krav ställs på snabb omställningsförmåga. Nya tjänster och produkter skapas, vilket ger nya möjligheter för vår region. Men det gör sig inte självt! Vi måste hjälpas åt. För att klara det måste politik, näringsliv och akademi samlas.

Delar av länets näringsliv, till exempel industrin, har klarat pandemin bra. Strategiska beslut har lett till att många står starka. Nu när industrin investerar i högre grad återhämtar sig tjänstesektorn. Den så viktiga besöksnäringen kommer ta sig i takt med att restriktioner minskar. Vårt län är bland de mest industritäta i landet. Många företag är internationella med hög tillväxt. Delar av länet har en låg utbildningsnivå. Intresset att utbilda sig och jobba inom industrin är lågt. Det är en ekvation som inte går ihop. Länet har stora utmaningar med arbets-/studiependling och är bland de sämsta gällande jämställdhet. I jämförelse med andra län är företagens satsningar på forskning och utveckling små. Men, vi ser potential!

Regionens vision är det mest tillgängliga, hållbara, attraktiva länet. Frågan är vad som görs och när? Länets företag fortsätter utvecklas, många goda initiativ i länet sker i privat och offentlig regi, insikterna och resurserna finns. Men tillvaratas alla möjligheter? Nyttjas styrkorna? Hur kraftsamlar vi för att skapa förutsättningar för länets boende, näringsliv, besökare? Hur ska regeringen våga satsa på vårt län, exempelvis med en ny höghastighetsbana?

Genom tydlighet och prioritering. Genom att näringslivets behov står i centrum för samverkan mellan det offentliga och privata. Vi ser inte denna samverkan eller tydlighet idag. Vi saknar en arena där vilja och engagemang att leda utvecklingen samlas. Ett fungerande innovationssystem förutsätter att de tre delarna; näringsliv, akademi och offentlig administration, går i takt och pratar med varandra. Det är vårt gemensamma ansvar att säkerställa det. Därför bjuder vi in till dialog om regionens framtid, med fokus på näringslivets utveckling.

Följande behöver stärkas!

Utbildningsnivån. Kompetenshöjande insatser inom industrin behövs för att öka omställningsförmågan. Attraktionskraften för personer med högre utbildning behöver höjas. Intresset för praktiska gymnasieutbildningar behöver öka. En plattform som verkligen fungerar mellan skola och näringsliv för strategisk och långsiktig kompetensförsörjningen behövs.

Infrastruktur. Länets läge erbjuder fantastiska, men i stor grad outnyttjade möjligheter på grund av bristande infrastruktur. Att vänta på att staten, i en mycket avlägsen framtid, prioriterar detta är orimligt. Om det krävs, låna till investeringar.

Handlingskraft och mod. Största hindret mot utveckling är försiktighet och kortsiktighet. Vi måste göra entreprenörerna, i näringslivet och politiken, till hjältar och följa deras mod att ta risker!

Ett bra samhälle utvecklas i samverkan mellan offentliga, näringslivet, akademin och föreningslivet. Vi säger att denna samverkan över åren blivit sämre. Vi vill ändra på det! Vi vill samverka. Vi har idéer. Vi vill engagera oss. Vill ni vara med?

Stefan Alvarsson, vd OnePartnerGroup
Stefan Engdahl, vd Midaq
Lovisa Hamrin, ägare och arbetande ordförande Herenco
Peter Hellgren, vd Consid
Jerker Moodysson, vd Jönköpings International Business School
Cecilia Nilsson, styrelseordförande Handelskammaren i Jönköpings län
Sandra-Stina Vesterlund, vd Doxa Plastics
Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län

Helena Zar Vallin

Verkställande direktör

helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se

076–949 42 25

Fler inlägg

Våra medlemmar

Moderskeppet, företaget som brinner för att utbilda

För 15 år sedan var det en personlig webbplats. Nu – ”200 bananskal senare” som vd Mattias Karlsson Sjöberg uttryckte det – så består utb...

Läs mer
Nyheter

Direktrapport från VD:n

Varje månad kommer Helena framåt att berätta lite om det som pågår på Handelskammaren; på våra interna styrelsemöten, i fullmäktige och ö...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari