fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Coronavirusets påverkan på näringslivet och fortsatta dialoger om åtgärder
16 mars, 2020

Coronavirusets påverkan på näringslivet och fortsatta dialoger om åtgärder

Situationen för många företag har snabbt blivit allvarlig, främst inom besöks- och transportnäringen, och en mycket hög andel av företagen är drabbade och oroliga.

Handelsminister Anna Hallberg höll under fredagen i förra veckan en telefonkonferens med alla elva handelskamrar i Sverige. Syftet var att nära kunna följa utvecklingen och få en uppdaterad lägesbild av coronaviruset, samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte om dess påverkan på näringslivet i regionerna.

Bilden över landet är samstämmig. Under veckan som gått har konsekvenserna blivit allt större och mer utbredda. Alla företag och branscher är i stort sett drabbade, men i olika grad. Allra hårdast drabbade är besöksnäringarna, så som hotell, restauranger, konferens- och mässanläggningar samt turistanläggningar.

Industrin märker av försenade eller inställda leveranser samt en minskning av orderingången, även om ljusglimtar börjar komma från Kina där exempelvis efterfrågan har börjat ta fart igen. Leveransproblem finns mellan Italien och andra länder och det finns en oro om vad som kommer hända om större marknader börjar påverkas märkbart, exempelvis i Indien eller USA. Även tjänsteföretag känner av en minskad efterfrågan med ett avvaktande inför nya affärer, företag tar inte emot kundbesök i samma omfattning och kapar kostnader för att klara likviditeten.

Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län. Foto: Robin Pagmar, Mediaspjuth.

Företag vidtar i hög grad egna åtgärder. Det handlar bland annat om kortare arbetstid, personal som går i skift, införda besöks-och reserestriktioner samt varsel om uppsägningar. Större företag har generellt större buffert och förmåga att parera. Det är omvänt när det gäller besöksnäringen och små/medelstora företag. Där är marginalerna mycket små och bara på några veckor kan många företag få problem med likviditeten.

Åtgärder som lyftes till ministern var generella och snabba åtgärder för att klara likviditeten och den akuta krisen. Små och medelstora företag kommer vara särskilt drabbade. Även specifika åtgärder för besöksnäringen och de mer utsatta branscherna var något som lyftes fram. Arbetstidsförkortningen behöver också kunna genomföras tidigare än beslutat.

Handelsministern var bekymrad över situationen men också väldigt tydlig med att regeringen kommer agera för att stötta. Hon lyfte särskilt de mer akuta problem som upplevs direkt inom besöksnäringen.

Regeringen vidtar olika former av både snabba och kraftfulla åtgärder, som de också nu under måndag morgon även informerat om.

Handelskamrarna kommer även framöver fungera som länk mellan näringslivet och regeringen. Fler liknande möten planeras för att hålla ihop informationen och samverka för att agera för näringslivets bästa.

Utöver detta möte kommer Handelskammaren i Jönköpings län från och med nu ingå i länsstyrelsens krisberedskapsgrupp ”F-samverkan” för att även näringslivets perspektiv ska fångas upp i rådande situation. Det är en samverkan mellan samhällsorganisationer i vårt län som är väldigt väl fungerande och syftar till ett gemensamt och fokuserat agerande för vår region.

Med detta vill vi även informera om att vi framöver kan komma att behöva er hjälp med mer information, till exempel via fler korta enkäter eller liknande för att alltid ha en så aktuell bild som möjligt att referera till.

Vi finns alltid till hands när det gäller frågor eller nya behov som uppstår som Handelskammaren kan bistå med. Så tveka inte på att kontakta oss!

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Nyheter

Ett samhällsproblem att lösa tillsammans – lärdomar från årets kompetensdag för industrin

Kompetensdagen för industrin bjöd på flera inspirerande föreläsningar med fokus på kompetensförsörjning inom industrin.

Läs mer
Näringspolitik

USA-valet med Scott Hacker: ”The corona virus, this pandemic, is probably a bigger issue than who is winning the election”

Inför presidentvalet i USA den 3e november träffade vi Scott Hacker, Professor inom Nationalekonomi vid Jönköping International Business ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari