Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Handelsdokument

Handelskammaren i Jönköpings län är liksom övriga svenska handelskamrar auktoriserad att utfärda en del av de intyg som krävs vid internationell handel.

Ländernas olika krav på handelsdokument ändras kontinuerligt. Som medlem i Handelskammaren hjälper vi dig gärna med aktuella uppgifter och du får dessutom medlemsrabatt på viseringskostnaden av exportdokument.

Genom internationella avtal utfärdar Handelskammaren också ATA-carneter som används för att tullfritt kunna ta varor till ett annat land för en tidsbegränsad period.
De vanligaste blanketterna som du behöver i utrikeshandeln kan du beställa från Handelskammarens expedition.

CO infographic_1_Why COs are important_Exporters

 

CERTIATA PLUS
Ansök om ATA-carnet, Ursprungscertifikat och andra exportdokument via internet!
Läs mer på www.certiata.se eller ring oss 036-30 14 30.