fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Vid årsskiftet infördes nya regler för EU-handel: Quick fixes
10 januari, 2020

Vid årsskiftet infördes nya regler för EU-handel: Quick fixes

De nya momsreglerna som trädde i kraft inom EU 1 januari 2020 påverkar företag som handlar med varor internationellt. EU har beslutat att införa nya förenklingsregler, så kallade “quick fixes”, för att få enhetliga momsregler i olika avseenden.

Här redovisar Johan Wahlgren, skatterådgivare på PwC i Jönköping, för vad detta innebär.

Quick fixes omfattar fyra områden:

EU-länderna är skyldiga att implementera reglerna i sin lagstiftning från och med den 1 januari 2020.

Kontroll och dokumentation av köparens VAT-nummer

Tidigare kunde undantaget från momsplikt för unionsintern varuhandel tillämpas även om köparen saknade ett momsregistreringsnummer. Det var tillräckligt om köparen var en beskattningsbar person. Undantaget kunde också tillämpas om säljaren inte lämnat uppgift om leveransen i den periodiska sammanställningen.

Genom de nya reglerna införs ett krav på att köparen ska ha ett momsregistreringsnummer i en annan medlemsstat än den medlemsstat från vilken varorna levereras. Det införs även ett krav på köparen att meddela säljaren sitt VAT-nummer. Vidare ska säljaren ha fullgjort skyldigheten att lämna en periodisk sammanställning som innehåller korrekta uppgifter om leveransen.

Dokumentationen vid leveranser skärps

Sverige har tidigare inte haft några tydliga regler om vilken bevisning som krävs för att svenskt företag ska kunna styrka att en leverans har skett till ett annat EU-land. Den nya lagstiftningen innebär att det klargörs vilka dokument som krävs för att säljaren ska kunna bevisa att det har skett en leverans till ett annat EU-land.

Kravet på bevisning skiljer sig åt beroende på om det är köparen eller säljaren som är ansvarig för transporten av varan. Om säljaren är ansvarig för transporten ska säljaren kunna visa minst två handlingar som är oberoende av varandra för att styrka den gränsöverskridande transporten. Exempel på handlingar som accepteras kan delas in i två kategorier: kategori A och kategori B.

Exempel på handlingar i kategori A:

Om en säljare inte kan prestera två oberoende handlingar enligt kategori A är det möjligt för säljaren att kombinera en handling enligt kategori A med en handling från kategori B.

Exempel på handlingar i kategori B:

Om det är köparen som ansvarar för transporten ska säljaren, förutom de två oberoende handlingarna ovan, även kunna visa en skriftlig bekräftelse från köparen som visar att köparen har transporterat eller låtit transportera varorna för sin egen räkning ut ur ursprungslandet. Handlingen ska även ange den medlemsstat som är destinationsland.

Johan Wahlgren, skatterådgivare PwC Jönköping.

Kedjetransaktioner

Med kedjetransaktion avses en transaktion där minst tre parter är inblandade och transporten av varan sker direkt till åtminstone den tredje parten i kedjan. Den gränsöverskridande transporten kan endast hänföras till en av transaktionerna i kedjan. De nya reglerna om kedjetransaktioner reglerar i vilket led den gränsöverskridande transporten anses äga rum.

De nya reglerna innebär att det får betydelse för bedömningen vem som är ansvarig för transporten vid en försäljning där varan transporteras ut ur landet. Förenklat kan det sägas att det är antingen den ursprunglige säljaren eller dess köpare (mellanperson) som är ansvarig för transporten. Om mellanmannen åberopar ett momsregistreringsnummer i säljarens land anses den första transaktionen ha skett i säljarlandet. Det ska då debiteras moms vid försäljningen till mellanmannen.

Observera att reglerna om trepartshandel inte påverkas av de nya reglerna om kedjetransaktioner.

De nya reglerna innebär att ett företag kan tvingas till momsregistrering i ett annat EU-land beroende på vem som ansvarar för transporten i de olika försäljningsleden. Det är därför viktigt att företag med internationella kedjetransaktioner funderar över vilka varuflöden och transportvillkor som förekommer.

Call of stock

Förenklingsreglerna som införs inom EU innebär att en säljare kan föra över egna varor från ett EU-land till ett avropslager hos en kund i ett annat EU-land utan att överföringen anses utgöra ett EU-förvärv vid överföringen. Istället ska säljaren rapportera en EU-försäljning vid tidpunkten för när köparen tar varor ur avropslagret. Säljaren kommer därmed inte längre att behöva vara momsregistrerad i det EU-land där avropslagret finns eller redovisa sin varuöverföring.

EU-länderna måste införa förenklingsregeln som ska gälla om följande villkor är uppfyllda:

Om något av dessa villkor inte är uppfyllda är förenklingsreglerna inte tillämpliga. Då gäller allmänna regler vilket innebär att säljaren kommer att behöva momsregistreras i det land dit varorna transporteras.

Hur kan ni förbereda er?


Om ni har frågor eller vill ha hjälp med att anpassa er verksamhet till ovan beskrivna Quick fixes är ni välkomna att kontakta mig. Tillsammans med Handelskammaren redogör jag för dessa nya regler och åtgärder under seminarium på två olika orter, se nedan.

Johan Wahlgren
Skatterådgivare, PwC Jönköping
johan.wahlgren@pwc.com
0709-29 16 09

 

Seminarium

Nya momsregler inom EU från 1 januari 2020: Värnamo

De nya momsreglerna som trädde i kraft inom EU 1 januari 2020 påverkar företag som handlar med varor internationellt....

Läs mer
3 feb

Fler inlägg

Nyheter

Brexit

Brexit Det råder ingen tvekan om att Brexit kommer att innebära ökade administrativa kostnader för både exportörer och importörer på båd...

Läs mer
Näringspolitik

Trots ljusning – mycket kritiskt läge för näringslivet i Jönköpings län.

Pandemins effekter på näringslivet i Jönköpings län är ett faktum och läget är fortsatt tufft för många företag. Det visar den enkät som ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari