fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Nya perspektiv på nya stambanor
5 juli, 2021

Fakta som inte kommit fram!

2021 är ett viktigt år för svensk infrastruktur. Arbetet med den nationella planen pågår och ny stambana för höghastighetståg är en avgörande fråga – för Sveriges framtida tillväxt och utveckling regionalt. Trots det har flera aktörer motsatt sig projektet på tveksamma grunder. I nedanstående dokument presenterar vi därför ett antal perspektiv som vi anser inte kommit fram tillräckligt i debatten.

>> 2021_Nya perspektiv på nya stambanor_Infoblad

Helhetsperspektivet

Nya stambanor måste ses som en helhetsinvestering. Det finns många bra förslag på åtgärder som kan lösa delar av det som nya stambanorna kan. Det finns dock i dagsläget inget förslag som kan komma åt samtliga problem och skapa liknande möjligheter för våra regioner och övriga Sverige till en billigare kostnad.

Samhällsekonomiska perspektivet

Det talas ofta om att nya stambanor skulle vara samhällsekonomiskt olönsamma. Det beror helt på hur man räknar. Trafikverkets kalkyler är bra på att utvärdera mindre projekt, men sämre på att utvärdera större projekt. Förenklat beror det på att man missar strukturella effekter. Den här bristen är välkänd, därför har den nuvarande nationella planen en negativ samhällsekonomisk nytta på -0,2.

Behovsperspektivet

Kapaciteten för gods- och persontrafiken i nuvarande järnvägssystem (Västra och Södra stambanan) är nådd. Det är helt enkelt för många tåg på för lite järnväg, vilket bl.a. beror på att snabba och långsamma tåg som kör på samma bana utnyttjar kapaciteten dåligt. Med ny stambana kan vi kraftigt öka kapaciteten för tågtrafik. Det är därför Trafikverket rekommenderat nya separerade stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Arbetsmarknadsperspektivet

När tidsavståndet mellan städer minskar förstoras arbetsmarknader – vilket leder till nya företag och därmed fler jobb.

Internationella perspektivet

2029 invigs Fehmarn-Bältförbindelsen – och med nya stambanor tar det då fem timmar med snabbtåg från Stockholm till Hamburg. I Danmark och Tyskland investeras samtidigt tre gånger mer än nya stambanor, ca 1 000 miljarder på ny järnväg. Sverige måste kunna matcha danska och tyska investeringar.

Det långsiktiga perspektivet

En investering som ska nyttjas i ett sekel kommer att vara dyr. Därför är det bästa att sprida kostnaderna under användningstiden. Det görs bäst genom att lyfta ut projektet ur den nationella planen och lånefinansiera projektet till den låga ränta Sverige kan låna till.

Byggperspektivet

9år eller 50år
Genom att bygga på pelare minskas byggtiden och hållbarheten förlängs. Enligt Skanska kan de bygga hela sträckan på bara nio år. Det finns alltså många stenar att vända på för att få en mycket bättre slutprodukt.

I samarbete med Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren & Östsvenska Handelskammaren.

Helena Zar Vallin

Verkställande direktör

helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se

076–949 42 25

Fler inlägg

Nyheter

Handels- och samarbetsavtalet EU/UK börjar att tillämpas

Den 1 januari 2021 började det handels- och samarbetsavtal att tillämpas som den brittiska regeringen och EU-kommissionen kommit överens om.

Läs mer
Nyheter

Poolia erbjuder HR-expertstöd

Poolia är ett av våra medlemsföretag som ställer upp för Handelskammarens medlemmar och erbjuder expertstöd inom HR-relaterade frågor.

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari