fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » NY RAPPORT: Konjunkturbarometern våren 2023
4 april, 2023

NY RAPPORT: Konjunkturbarometern våren 2023

I Konjunkturbarometern våren 2023 är det 159 företag som har svarat, varav cirka hälften tillhör tillverkningsindustrin. I enkäten som ligger till grund för rapporten har företagen fått svara på hur de ser på orderläget, materialförsörjning, planer på att anställa och varsla samt energiförsörjning.

Annika Cederfeldt Jiveby berättar om resultatet av enkätundersökningen i Handelskammarens senaste konjunkturbarometer. I rapporten framgår att lågkonjunkturen pressar näringslivet. I vårens konjunkturbarometer är inflationen det som är mest krisartat samtidigt som många företag har haft en tid med mycket höga kostnader för energi. Glädjande nog så verkar materialförsörjning och orderingång inte vara lika stora problem i vårens konjunkturbarometer som det var i höstens, men självklart finns det fortfarande många företag som lider och behöver att det ska ske en förändring. Kompetensförsörjning fortsätter vara ett problem för många utav företagen, där faktorer som pensionsavgångar och inhyrd personal är anledningar till att företagen i stor utsträckning behöver anställa.

50% anger att orderingången är oförändrad jämfört med för sex månader sedan. Nedbrutet till tillverkningsindustrin anger 42% av företagen att deras orderingång är lägre än för sex månader sedan medan av tjänsteföretagen anger ca 18% att orderingången har minskat sett till de senaste sex månaderna.

Svaren från enkätundersökningen visar även att materialförsörjningen stabiliserats jämfört med i höstas och positivt är också att en stor del av företagen planerar att anställa. Hela 46% planerar att anställa inom sex till tolv månader. I höstas var det endast 35% av företagen som angav detta.

Undersökningen visar att det finns en tydlig problematik inom kompetensförsörjning. Till exempel anger 50% av företagen inom tillverkningsindustrin att de har planer att anställa inom 6 månader, medan 75% av företagen anger att det är svårt att hitta rätt kompetens. Enkätundersökningen visar även att färre av länets företag anger att de planerar att varsla kommande 6-12 månaderna. Endast 4% anger att de planerar att varsla, jämfört med 10% i höstas.

Företagen är fortsatt påverkade av de höga elpriserna. 81% av företagen som besvarade vårens enkät anger att de är drabbade av de ökande energipriserna. Företagen trycker även på att det är viktigt att utbyggnaden av olika energislag ökar och att besked och tillstånd för sådana processer inte ska ta lika lång tid som det kan göra i nuläget för att på så sätt göra det enklare för företagen att ställa om.

Flera av företagen beskriver den svåra situationen med inflationen i enkäten. Redan i höstens konjunkturbarometer nämnde företagen att de hade problem med hög inflation och att de såg att det behövdes åtgärder för att stötta. I vårens enkät ställdes frågan till vilken grad som företagen är påverkade av rådande inflationsläge, varav 53% av företagen svarade att de var påverkade i hög eller mycket hög grad.

> Ladda ner rapporten

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Våra medlemmar

”Det är mycket viktigt för oss att kunna erbjuda de utbildningar och studenter som efterfrågas av företagen.”

Som medlem är du med och stärker Jönköpings läns näringsliv! Anders Jonzon, kommunikationsdirektör på Jönköping University, är ledamot i ...

Läs mer
Näringspolitik

Näringslivets återhämtning går framåt i Jönköpings län

Handelskammarens senaste enkät visar tydligt att bolagen planerar att, även i en tid efter pandemin, i större utsträckning nyttja digital...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari