fbpx
26 jan
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Så genomlyser du dina leverantörskedjor utifrån mänskliga rättigheter

Så genomlyser du dina leverantörskedjor utifrån mänskliga rättigheter

Enligt det lagförslag kring Human Right Due Diligence som EU förväntas lägga fram, ska företag börja genomföra genomlysningar av hela sina värdekedjor avseende brott mot mänskliga rättigheter, en så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD).

Lagförslaget förväntas bygga på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Men hur gör man rent praktiskt en genomlysning avseende mänskliga rättigheter?

Vi har bjudit in Henrik Lindholm verksamhetschef på ETI Sverige till att ge en praktisk introduktion av Human Rights Due Diligence. Han beskriver inledningsvis vilka grundkraven enligt FN:s och OECD:s riktlinjer är. Genom att visa exempel från olika branscher, råvaror och länder kommer du få en bild över förekommande risker.

Därefter beskriver han vilken process företag behöver sätta upp för att identifiera, hantera och redovisa sina risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten liksom i hela värdekedjan. Som företag ska du fokusera på de risker som du identifierar som de allvarligaste, något som även kräver att du har en dialog med exempelvis parter och grupper i civilsamhället i ditt förebyggande arbete. Du kommer att få exempel på hur du kan arbeta med denna dialog.

Avslutningsvis får du en kort uppdatering av det senaste kring EU:s Due Diligence lagförslag.

Henrik Lindholm är verksamhetschef för ETI Sveriges och har 20 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsledsfrågor internationellt och från olika branscher.

ETI Sverige (Ethical Trading Initiative) är en organisation vars syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Det är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet med medlemmar bland företag, fackförbund, civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer.

Närliggande aktiviteter

19 apr
Seminarium

EXPORTSNACK – Så väljer du din exportmarknad

Häng med på exportsnack då Anders Bohman, Business Sweden poppar upp och snackar prioritering och val av marknad.

Läs mer
22 apr
Nätverksträff

Exportchefsnätverket

Ett nätverk för dig som vill expandera er export. Exportnätverket är ett nätverk för bolag som i dag har en etablerad...

Läs mer
23 apr
Nätverksträff

Hållbarhetschefsnätverket

Nätverket består av företag från hela regionen och syftar till att skapa ett brett kontaktnät som erbjuder erfarenhet...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari