fbpx
27 okt
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Ny EU-lagstiftning på gång – Human Rights Due Diligence

Klarar dina leverantörskedjor en genomlysning utifrån mänskliga rättigheter?

EU:s nya gröna giv (”The Green Deal”) kommer att innebära fler omvälvande förändringar som påverkar hur företag producerar och vi konsumerar de kommande åren. Som ett led i EU:s gröna giv förväntas EU-kommissionen under hösten presentera sitt förslag kring hållbar bolagsstyrning där man förväntas bland annat föreslå att företag ska utföra Human rights due diligence (HRDD) av företagets hela värdekedjor. Detta innebär att företag behöver sätta upp processer, för att identifiera, hantera och redovisa företagets risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten liksom i hela värdekedjan. EU:s HRDD förväntas bygga på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Att utföra en HRDD innebär att företag ska arbeta för att förhindra, mildra och åtgärda potentiell påverkan på mänskliga rättigheter och kompensera överträdelser som faktiskt skett. Man behöver ha en riskhanteringsprocess på plats som involverar dialog med potentiellt utsatta personer och man ska fokusera på att hantera de allvarligaste riskerna mot människor som man identifierar. Detta gör att många olika typer av grupper och parter relaterat till den egna verksamheten och i värdekedjan kan behöva involveras.

I juli publicerade EU kommissionen en vägledning ”Guidance on due diligence for EU companies to address the risk of forced labour in their operations and supply chains”. Syftet med vägledningen är att ge företag praktisk vägledning i due diligence rörande tvångsarbete till dess att lagstiftning är på plats. Vägledningen innehåller bland annat varningsflaggor för tvångsarbete, råd för hur man ska utföra en HRDD och hantering av ursprung på råmaterial kopplat till stora risker. I september meddelade även EU kommissionens president Ursula van der Leyen att EU har för avsikt att införa importförbud av varor producerade med tvångsarbete.

Vi låter Malin Helgesen ge oss bakgrunden till det förväntade lagförslaget, hur den publicerade vägledningen kan hjälpa företag att förbereda sig men visar även på de tydliga trender på liknande lagstiftning som finns i vår omvärld bl.a. i Norge.

Om förslaget från EU-kommissionen har presenterats innan föreläsningen, belyser hon nedan viktiga delar av det:

  • Vilka företag föreslås omfattas? Undantag?
  • Hur långt föreslås företagets ansvar i leverantörsledet att stäckas?
  • Hur föreslås företag redovisa sitt HRDD-arbete?
  • När kan du förväntas behöva ha de nya rutinerna på plats?
  • Vad föreslås konsekvenserna bli om du bryter mot regelverket?

Malin Helgesen, arbetar som Specialist Counsel hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är specialiserad inom området näringsliv och mänskliga rättigheter där hon bl.a. arbetar praktiskt med due diligence av klienters värdekedjor över hela världen. Malin har tidigare även arbetat som bolagsjurist med ansvar för företagande och mänskliga rättigheter.

Välkommen med din anmälan!

Närliggande aktiviteter

21 jun
Seminarium

Healthcare and life science – business opportunities in Hamburg

Learn more about business opportunities within the healthcare and life science sector, financing possibilities for in...

Läs mer
18 aug
Seminarium

BRANSCHFORUM: Transport & Logistik

Välkommen till ett möte där kompetensbehoven, nu och i framtiden står i fokus. Transport och logistik är en viktig oc...

Läs mer
31 aug
Nätverksträff

Unga Ledare del 4

Dags för den fjärde träffen i utvecklingsprogrammet Unga Ledare. Varje tillfälle fokuseras kring ett tema som berör l...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari