fbpx
24 maj
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Human Rights– uppdatering kring EU:s kommande lagstiftning

Human Rights– uppdatering kring EU:s kommande lagstiftning

Inom EU pågår nu slutförhandlingarna om lagstiftningen som kommer att kräva ökad genomlysning av företag och deras leverantörskedjor utifrån klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som nu diskuteras kallas formellt på svenska ”Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet”. Liknande lagstiftning finns dock redan på plats i flera länder och är på gång i andra. Exempelvis har Norge och Frankrike redan lagstiftning på plats och sedan årsskiftet även Tyskland. Även om lagstiftningen framför allt träffar stora företag kommer alla de företag som finns i leverantörsleden att beröras. Detta är alltså frågor som många företag nu kommer att behöva skaffa sig kunskaper kring och påbörja ett arbete för att kunna hantera.

Vi har bjudit in Malin Helgesen för att ge oss en uppdatering kring EU:s lagförslag kring Human Rights Due Diligence. Sedan det första förslaget lades fram har flera förändringar skett. Malin belyser följande frågeställningar utifrån det förslag som nu slutförhandlas inom EU:

  • Hur förväntas företag arbeta med hållbarhets due diligence?
  • Vilka företag föreslås omfattas? Undantag?
  • Hur långt föreslås företagets ansvar för affärsrelationer att sträckas?
  • Hur föreslås företag redovisa sitt due diligenc arbete?
  • När kan du förväntas behöva ha de nya rutinerna på plats?
  • Vad föreslås konsekvenserna bli om du bryter mot regelverket?
  • Hur väl i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag ligger EU:s förslag?
  • Vad gör andra bolag på området idag?

Malin Helgesen har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till företag och deras värdekedjor. Hon har arbetat både på större nordiska advokatbyråer och som bolagsjurist. Idag driver hon sitt eget bolag Helgesen Business and Human Rights Advisory AB där hon hjälper företag i Sverige och globalt att på ett effektivt sätt implementera human rights due diligence i kontexten av sina klienters klimat och miljöarbete (Just Transition); och förstå lagstiftningen kring HRDD.

Närliggande aktiviteter

29 maj
Nätverksträff

Produktionsnätverket

Produktionsnätverket i Jönköpings län är ett unikt nätverk som bygger på mångfald, nyfikenhet och respekt, där nätver...

Läs mer
30 maj
Seminarium

TRADE TALKS: Frankrike

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handel...

Läs mer
30 maj
Seminarium

EU-valdebatt i Jönköpings län – med näringslivet i fokus

För dig som företagare vill vi bjuda in till en paneldebatt med politiker som vill föra Sveriges talan i EU-parlament...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari