fbpx
15 nov
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Gör dig redo för CBAM-redovisning

Gör dig redo för CBAM-redovisning

Den 1 oktober infördes första fasen av CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Detta innebär att importörer av varor som omfattas kommer att behöva redovisa de koldioxidutsläpp som är kopplade till tillverkningen av produkten i tredje land i en sk CBAM-rapport. Inledningsvis ska ett antal produkter (cement, gödningsmedel, elproduktion, järn och stål samt aluminium) omfattas. Den första rapporten ska lämnas in 31 januari 2024.

Införandet av CBAM införs i olika steg och fram till och med 31 december 2025 är de företag som träffas enbart rapporteringsskyldiga. Dock kan uteblivna rapporter, sena kompletteringar eller felaktiga rapporter leda till sanktionsavgifter och det kan även bli svårare att få tillståndet för godkänd CBAM-deklarant. Det senare kommer att krävas för att kunna importera CBAM-varor från och med den 1 januari 2026.

I Sverige är det Naturvårdsverket som är utsedd till CBAM-myndighet och ska bl.a. granska importörernas CBAM-rapporter och ge vägledning kring regelverket. Under detta webbinarium berättar de kort om CBAM-systemets införandefaser och lägger sedan fokus på hur företag ska göra sin CBAM-rapport. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om:

  • mängden importerade CBAM-varor
  • varornas direkta och indirekta utsläpp
  • eventuellt koldioxidpris som betalats i ursprungslandet och kompensationer för detta

Från den 1 januari 2026 kommer importörer till EU av de varor som omfattas av CBAM att behöva ha CBAM-tillstånd och även behöva köpa koldioxidcertifikat som motsvarar koldioxidutsläppen som krävts.

Föreläsare är Olle Palmqvist från Naturvårdsverket, Sveriges CBAM-myndighet.

Närliggande aktiviteter

19 apr
Seminarium

EXPORTSNACK – Så väljer du din exportmarknad

Häng med på exportsnack då Anders Bohman, Business Sweden poppar upp och snackar prioritering och val av marknad.

Läs mer
22 apr
Nätverksträff

Exportchefsnätverket

Ett nätverk för dig som vill expandera er export. Exportnätverket är ett nätverk för bolag som i dag har en etablerad...

Läs mer
23 apr
Nätverksträff

Hållbarhetschefsnätverket

Nätverket består av företag från hela regionen och syftar till att skapa ett brett kontaktnät som erbjuder erfarenhet...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari