fbpx
15 dec
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » En ny dom kring påförande av importmoms förändrar rättsläget! Kan du begära omprövning?

En ny dom kring påförande av importmoms förändrar rättsläget! Kan du begära omprövning?

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade under hösten en dom i ett mål som behandlar frågan om när Tullverket kan påföra mervärdesskatt vid s.k. bristande efterlevnad av tullagstiftningen.
Domen är efterlängtad och bidrar till en förändring av rättsläget då påförandet av importmoms av Tullverket vid bristande efterlevnad inte sällan medfört att importmomsen inte har blivit avdragsgill.
Denna tillämpning har därmed inneburit högre kostnader för företag i samband med bristande efterlevnad trots försök till efterföljande korrigeringar av felaktigheten.

Domen gör det intressant för företag där Tullverket har fattat beslut om tullskuld och mervärdesskatt till följd av bristande efterlevnad av tullagstiftningen. I dessa fall kan det nu finnas möjlighet att begära omprövning av besluten.

Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå kommer att redogöra för domen och vilka förändringar av rättsläget som domen medför. Han kommer även diskutera vilka effekter domen kan få för kommande beslut från Tullverket och vilka åtgärder som företag kan vidta med anledning av domen.
Omar Khalil arbetar på Setterwalls Advokatbyrå med inriktning på frågor rörande moms, tull- och punktskatt.

Välkommen med din anmälan!

Närliggande aktiviteter

21 maj
Nätverksträff

VD-nätverket

Välkommen till VD-nätverket – ett nätverk för VD:ar och företagsledare i Jönköpings län som genom inspiration och erf...

Läs mer
21 maj
Seminarium

Så förändras globala värdekedjor av geo- och säkerhetspolitik samt den gröna omställningen

En rad omvärldsfaktorer kan få praktiska konsekvenser på företags värdekedjor.

Läs mer
22 maj
Seminarium

Kompetensdag för besöksnäringen

Välkommen till en dag där besöksnäringen och kompetens står i fokus. Vi samlar branschen och utbildningsanordnare för...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari