fbpx
3 okt
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » EU:s förslag till ny tullagstiftning

EU:s förslag till ny tullagstiftning

– Förenklingar, nytt tulldatasystem och e-handelsanpassningar

2016 trädde EU:s nuvarande tullagstiftning UCC, Union Customs Code, i kraft med syfte att digitalisera tullprocesserna. De sista delarna av denna lagstiftning håller nu på att implementeras för fullt. Samtidigt har EU i slutet av våren presenterat ett förslag till ny tullagstiftning. Reformförslaget är omfattande och målsättningen är att hitta sätt att hantera den ökade mängden import via e-handel, minska den administrativa bördan för näringslivet och samtidigt anpassa sig till rådande omvärld och den gröna omställningen där Tullverken behöver kontrollera fler varor bl.a. utifrån miljö, säkerhet och etiska standarder.

I förslaget presenteras bland annat ett nytt spännande koncept ”Trusted and Check´traders” som ska innebära stora förenklingar för de företag som uppfyller vissa krav. Man avser även ta fram ett centralt tulldatasystem på EU-nivå som kommer erbjuda smartare tullprocedurer och förenklingar för näringslivet. På sikt ska det ersätta enskilda medlemsstaters it-system.

Under detta webbinarium belyser vi bakgrunden till förslaget, de viktigaste förslagen till förändringar, möjliga stötestenar och tidshorisonten på de förslag som finns.Några frågor vi tar upp är:

  • Varför behövs en ny tullagstiftning?
  • Vilka är de stora nyheterna i förslaget och vilka delar kan bli svåra att få igenom?
  • Vilka förenklingar föreslås för att minska den administrativa bördan för företag?

Tidshorisonten för när den nya tullagstiftningen planeras att träda i kraft och för viktiga förändringar.

  • Vad innebär konceptet ”Trusted and Check´traders”?
  • Skillnader jämfört med dagens AEO?
  • Kan du förbereda dig redan nu på kommande förändringar?
  • Hur kan du som företag påverka förslaget?

Föreläsare är Gabriella Fossum Gunnarsson, advokat, och Louise Ragnar, biträdande jurist, båda från WERKS Advokatbyrå en av få byråer i Sverige specialiserade på tullfrågor.

Välkommen med din anmälan!

Närliggande aktiviteter

19 apr
Seminarium

EXPORTSNACK – Så väljer du din exportmarknad

Häng med på exportsnack då Anders Bohman, Business Sweden poppar upp och snackar prioritering och val av marknad.

Läs mer
22 apr
Nätverksträff

Exportchefsnätverket

Ett nätverk för dig som vill expandera er export. Exportnätverket är ett nätverk för bolag som i dag har en etablerad...

Läs mer
23 apr
Nätverksträff

Hållbarhetschefsnätverket

Nätverket består av företag från hela regionen och syftar till att skapa ett brett kontaktnät som erbjuder erfarenhet...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari