fbpx

Säkerhet - ATA-Carnet

Säkerhet kan ställas i form av:

  • Garantiförbindelse upprättad av bank.
  • att 35% av varuvärdet sätts in som garanti på Handelskammarens bankkonto. Detta konto är skilt från Handelskammarens övriga bankmedel.

Exempel på garantiförbindelse:

Undertecknad garanterar att vid anfordran erlägga betalning av de eventuella kostnader Handelskammaren i Jönköpings län kan åsamkas med anledning av ATA-carnet nr SEC ……, utfärdad för ………… (carnetinnehavaren, org.nr.).

Undertecknad skall dock på grund av denna förbindelse inte kunna åläggas utge mer än svenska kronor…………………………..(35% av beräknat varuvärde) (beloppet i bokstäver).

Denna garanti gäller till dess att Handelskammaren i Jönköpings län återlämnat originalet av denna förbindelse, dock längst till och med 2 år(två) år och 6 (sex) månader från förbindelsens undertecknande.

(Ort och datum)

(Bank)

(Underskrift)

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari