fbpx

Regeringens besked gällande stambanorna var inte den julklapp näringslivet önskade sig

Idag meddelar regeringen i ett pressmeddelande att Trafikverket får i uppdrag att helt avbryta planeringen och arbetet med de centrala delarna i ett nytt stambanenät mellan Linköping- Hässleholm- Borås där Jönköping utpekats som ett nav i förbindelsen.

De som följer politiken och media kan inte ha undgått turerna och det politiska spelet kring det nya stambanenätet. Knappt har glädjeyran hunnit lägga sig över att beslutet, levererat av före detta infrastrukturministern Thomas Eneroths den 10 juni 2022, att Jönköping blir det nav som alla önskat i det nya stambanenätet. Ett nät som skulle binda ihop Stockholm- Göteborg och Malmö på ett snabbt och effektivt sätt och ge förutsättningar till ett snabbt och hållbart resande till kontinenten. Många företag efterfrågar och ser ett behov av att frakta mer gods på järnväg vilket med dagens järnvägsnät knappast är möjligt på grund av både kapacitetsbrist och brister i kvalitet på spåren. Med en ny stambana skulle även det regionala resandet ges nya möjligheter och arbetsmarknadsregionen skulle anta helt nya dimensioner.

Handelskammaren Jönköpings län har identifierat infrastrukturen som ett av de största tillväxthindren för länets företag. De senaste 25 åren har antalet personer som väljer att resa med tåg ökat med 125%, nationellt sett. Tittar man i stället på regionalt resande har detta ökat med 260%. Dagens tågnät är överbelastat och media rapporterar dagligen och förseningar och inställda tåg. Ett stort problem är, förutom att tågnätet är slitet och därmed av dålig kvalitet, att det trafikeras både av snabbgående persontrafik och långsamtgående godstrafik.

Dagens besked att all planering av de centrala delarna av den nya stambanan läggs ner kommer verkligen som en otroligt dålig julklapp till vårt näringsliv. I somras fick vi ett glädjebesked och signalen till näringslivet var att hållbarhet och att förstora arbetsmarknadsregioner stod högt på agendan i regeringens beslut, säger Helena Zar Vallin, VD Handelskammaren Jönköpings län.

Även de tre deletapper som redan ligger i nationell plan med nya järnvägssträckningar mellan Järna- Linköping, Göteborg- Borås och Hässleholm- Lund ses över eller pausas vilket Handelskammaren ser som en mycket negativ signal.

Vi hade stora förhoppningar om att de tre beslutade etapperna skulle ses som deletapper i helt system, vilket skulle gynnat vår region både ur en kort- men givetvis även en lång tidshorisont. Infrastruktursatsningar är dyra men de ger så otroligt mycket mer tillbaka i form av tillväxt för både landsbygd, stad och näringsliv avslutar Annika Cederfeldt Jiveby, Näringslivspolitisk chef Handelskammaren Jönköpings län


För frågor vänligen kontakta

Helena Zar Vallin, VD Handelskammaren Jönköpings län
helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se
076-949 42 25

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari