Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Anbudsöppning

För att säkra att allt går rätt till kan du enligt Lagen om offentlig upphandling ta hjälp av Handelskammaren som oberoende tredje part vid anbudsöppning i samband med offentlig upphandling. Anbudsgivare kan begära att en av Handelskammaren utsedd person är närvarande.

Anbudsöppningen genomförs av minst två personer som är utsedda av den upphandlande enheten att närvara vid anbudsöppningen. Handelskammarens representant övervakar att alla anbuden öppnas på rätt sätt, att anbuden kommit in i rätt tid och att de diarieförs korrekt.

Anbuden ska föras upp i en anbudsförteckning som ska signeras av dem som deltar i förrättningen. I Sverige tillåts inte någon av anbudsgivarna att närvara själva vid anbudsöppningen eftersom alla anbud och ansökningar är hemliga under pågående upphandling. Det råder sekretess på allt som framkommer under anbudsöppningen.

Anbudsöppning ska ske så snart som möjligt efter sista dag att inkomma med anbud. Normalt sker anbudsöppning två dagar efter anbudsfristens utgång.

Hur gör man och vad kostar det?

Mer info och pris, kontakta Jonas Ekeroth, tel 036-30 14 37