Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Om oss

Handelskammaren i Jönköpings län är en organisation som ägs och drivs av dess medlemmar. Vi verkar för att skapa bra förutsättningar för länets företag.

Som en oberoende och självständig medlemsorganisation har vi en unik roll i arbetet med att förbättra företagens möjligheter att utvecklas i regionen. Vi främjar framtidens samhälle och företräder regionens företag oavsett bransch och storlek.

Handelskammaren arbetar för att Jönköpings län ska bli en attraktiv region för människor att bo och arbeta i. Vi engagerar oss i den politiska debatten, anordnar utbildningar och informationsträffar samt hjälper företag att skapa nätverk. Handelskammaren verkar och stöttar även vid internationell handel.

Handelskammaren i Jönköpings län är till för ditt företag.