Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Tf VD har börjat på Handelskammaren

2018-12-04

Måndagen den 3 december började Helena Zar Vallin som interimsVD på Handelskammaren i Jönköpings län. Helena som är civilekonom har tidigare arbetat på Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och nu senast som VD för Högskoleservice AB.

Helena kommer att driva utvecklingsarbetet på Handelskammaren medan rekryteringen av en permanent VD pågår. Helena har stor erfarenhet av förändringsarbete och personalledning vilka är två viktiga egenskaper i detta läge för Handelskammaren. Fokus kommer att ligga på att utnyttja Handelskammarens byte av lokaler under julen till att utveckla Handelskammaren till en mötesplats för länets företag.
Fler nätverk och fler utbildningar i kombination med träffar under enklare omständigheter kommer bland annat att bli Handelskammarens framtid.
Handelskammares verksamhet är reglerad i lag och innebär att företräda näringslivet mot det allmänna samt att främja utvecklingen i företagen. Ansvarig för att företräda näringslivet mot det allmänna kommer att ligga på Jonas Ekeroth medan främjandet av företagsutvecklingen blir VDs roll.

- Jag ser fram emot att, tillsammans med Handelskammarens personal och medlemmar/intressenter, få påbörja utvecklingsarbetet, säger tf VD Helena Zar Vallin.

- Jag är mycket glad att på så kort varsel ha fått en så kvalificerad VD på plats. Jag är övertygad om att Helena kommer att kunna göra stor nytta i det utvecklingsarbete som Handelskammaren just har inlett, säger ordförande Sten Norinder.


Sten Norinder 0706-422136
Helena Zar Vallin 0705-506308