Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Remburshantering

2018-12-19

Remburs är idag ansedd som den mest säkra betalningsformen när det kommer till internationell handel. Den kan upplevas som krånglig, men samtidigt effektiv.
För att göra det komplicerade lite enklare erbjuder Handelskammaren nu en utbildning där Kristina Hansson från Swedbank går igenom hur man använder rembursen på effektivaste sätt för att den ska fungera som bäst.

Missa inte detta!

Läs mer om rembursutbildningen här: http://www.handelskammarenjonkoping.se/aktiviteter/remburshantering