Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Made in Sweden, eller hur?

2017-03-30

På Elmias kongress- och konserthus höll Handelskamamren en kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal. Kursledaren Per-Anders Lorentzon från Handelskammaren i Malmö förklarade hur man fastställer rätt ursprungsland, vilka ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Dagen blev ett fint tillfälle att vässa kunskaperna för de företag som exporterar utanför EU, rätt kunskap är a och o när det gäller att navigera bland tullregler och handelsdokument.

Bild2

Bild3