Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Ledarskapsnätverket 2018

2018-10-18

Du har väl inte missat ledarskapsnätverket?

Ledarskapsnätverket är nätverket för företagsledare i Jönköpings län som syftar till att skapa ett erfarenhets- och kunskapsutbyte medlemmar emellan. Under våra nätverksträffar diskuterar vi verksamhetsutmaningar, bollar idéer och ger feedback på planerade aktiviteter.
Vi är ett dynamiskt nätverk som med positiv energi, kunskap och kreativitet sporrar varandra framåt.

Vill du bli en av oss?
Under aktiviteter kan du hitta mer information kring nätverket.