Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Brexit

2019-02-18

Enligt den tidplan som gäller kommer Storbritannien att lämna EU den 30 mars 2019 och det är viktigt att företagen håller sig uppdaterade om händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. Flera myndigheter och andra organisationer tillhandahåller information om Brexit riktad till näringslivet. Här hittar du länkar till några viktiga informationskällor.

Jordbruksverket

Kommerskollegium

Tullverket

Europaportalen

Skatteverket

Läkemedelsverket

Livsmedelsverket

Transportstyrelsen