Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

In memorandum – Gunnar Randholm, Handelskammarens ordförande 1980-1999

2017-04-27

En av de verkligen stora har lämnat oss i saknad. Förre koncernchefen och ägaren av Eldon AB Gunnar Randholm har avlidit i en ålder av 94 år.

Vid sidan av sin yrkesgärning hade Gunnar ett stort samhällsengagemang. Vi minns honom särskilt som en mycket engagerad ordförande i Handelskammaren Jönköpings län mellan åren 1980-1999.

För allmänheten är han kanske mest känd för sitt ledarskap i 4 oktoberrörelsen, med den stora demonstrationen mot löntagarfonderna 1983 som den kanske största minnesbilden. Kampen mot löntagarfonderna pågick under flera år, det blev många demonstrationer och flertalet uppvaktningar av diverse politiker. Idag kan vi alla konstatera att löntagarfonderna förpassats till historiens soptipp. Det är mycket få förunnat att bli ihågkommen som den som ledde kampen mot överstatligheten och vann.

Något som är mindre känt bland gemene man är att Gunnar hade en helt avgörande roll i Högskolan i Jönköpings tillblivelse. Utan Gunnars välsignelse hade inte skolan funnits idag. Välförtjänt utsågs Gunnar år 2002 till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för sin livsgärning som entreprenör och företagare och för viktiga insatser för högskolan.

Gunnar Randholms minne lever bland annat vidare genom den stipendiefond som bär hans namn. Ur fonden delar Handelskammaren varje år ut stipendier till studenter i högre teknisk utbildning i Jönköpings län med syfte att bidraga till  finansieringen av deras studier utomlands.

Begravningen äger rum i Nässjö kyrka, onsdagen den 24 maj, kl. 12.00. Min förhoppning är att vi blir många som visar vår aktning och närvarar vid Gunnar Randholms begravning.

 

Jonas Ekeroth

VD Handelskammaren Jönköpings län