Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Efter 29 mars 2019

2019-03-04

Ca. 180 000 brittiska företag som idag handlar med EU har aldrig hanterat en förtullning och samma gäller för ca 5 000 svenska företag.
Vad sker efter den 29 mars 2019 om UK lämnar EU utan avtal och hur kan svenska företag förbereda sig?

Det råder ingen tvekan om att Brexit kommer att innebära ökade administrativa kostnader för både exportörer och importörer på båda sidor.
Exempel på hanteringar som tillkommer är;

  • Tullklarering
  • Godskontroll
  • Tillstånd, licenser, mm
  • Ökad extern och intern administration
Åtgärder som bör göras nu?

Kontrollera hur stor handel ni har med Storbritannien (Intrastat).
Kontrollera vilka varor ni handlar med (statistiskt nummer).
Kontrollera interna rutiner vid internationell handel (utanför EU).
Kontrollera med er transportör om de kommer kunna hantera tullklareringen.
Kontakta er motpart i Storbritannien och fråga hur deras status är när det gäller tull.
Utse någon på företaget som är ansvarig för att aktivt bevaka utvecklingen.

Handel/affärer

UK blir tredje land. WTOs regler och taxor gäller. Både EU och dess 27 medlemsländer liksom UK är medlemmar i WTO.
Varuhandel kommer kräva importdeklaration, moms, tull med mera. Ibland särskilda tillstånd.
EU har sammanställt information där du som företag kan se vilka konsekvenserna blir om Storbritannien lämnar utan ett avtal. De har bland annat publicerat en guide med konsekvenser för tullförfaranden. Mycket information finns nu översatt till svenska.
Till Guiden ”Förbered ditt företag inför Brexit – Företagsguide för tullförfaranden”

Till informationsbladet ”Sju saker som företag i EU-27 behöver veta inför Brexit”

Gränsen

UK: Båda parter räknar med långa köer till gränsen för varor som ska ut ur UK och in till EU. UK har kommunicerat att man kommer att göra stickprov för inkommande varor, inte full kontroll.

EU: UK blir tredje land för EU och inte del av regler för inre marknad.
Tullkontroll ska göras av inkommande varor. Tullavgifter ska betalas.

EUs processer/projekt

UK kan inte längre delta i EU-program eller bjuda på offentliga upphandlingsprojekt inom EU-27 som medlem.