Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Coming

2018-10-31

Nätverket för morgondagens ledare, redan idag.
Handelskammaren lanserar nu Coming – ett ungt nätverk fyllt med drivna personer som är på väg att ta över ledarskapet och/eller ägande i ett industriföretag i Jönköpings län.
Tillsammans skapar dessa kompetenta personer levande diskussioner där erfarenhetsutbyte och utmanande workshops sätter stommen för ett starkt nätverk som är tänkt att leva i många år.
Vårt nätverk skapar rätt förutsättningar för att lyckas i arbetslivet.

Gå med idag.

Du kan läsa mer om nätverket under aktiviteter, eller klicka på länken för mer information: http://www.handelskammarenjonkoping.se/aktiviteter/coming