Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Handel med UK efter Brexit

2018-10-29

Att Storbritannien lämnar EU har väl inte gått någon förbi, men vad innebär detta egentligen?

Storbritannien är Sveriges femte största exportmarknad och en betydelsefull nation för svensk import. Landet har aviserat att de inte kommer att vara med i vare sig en gemensam tullunion eller i den inre marknaden. Det innebär omfattande förändringar för många företag som idag handlar med Storbritannien. Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar till exempel om datahantering, avtal som berör EU-rättsliga bestämmelser, immateriella rättigheter samt inte minst regler för export och import av varor.

Den 26 November håller Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren i denna halvdagsutbildning som kan hjälpa dig att förbereda dig inför Storbritanniens lämnande av EU.

Se till att ta med dina kollegor och boka i tid.

Du kan läsa mer om utbildningen under aktiviteter.

Välkommen.