Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Arbetsrättsutbildning - Anställdas lojalitetsplikt.

2018-12-18

Ny lag om företagshemligheter och ny intressant praxis från Arbetsdomstolen.
Den 15 januari kl 09.00 kommer Håkan Unbeck från advokatfirman Glimstedt gå igenom det nya lagförslaget och också vad som gäller för anställdas lojalitetsplikt kring tystnadsplikt och konkurrensförbud m.m. och hur du kan skydda ditt företag på bästa sätt.

Följ länken för mer information och för att boka din plats: http://www.handelskammarenjonkoping.se/aktiviteter/arbetsr%c3%a4ttsutbildning