Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Utbildning och forskning

Ett av de största problemen för näringslivet idag är att hitta rätt personer att anställa. Handelskammaren i Jönköpings län arbetar hårt för att trygga kompetensförsörjningen för företagen i länet.

Bra utbildning har stor betydelse för näringslivets utveckling i regionen. Handelskammaren verkar därför för att rätt utbildningar med hög kvalitet skall finnas i länet.

Genom att utse styrelseledamöter är vi är en aktiv part i den dagliga driften av högskolorna i Jönköping.

Vi är inte bara engagerade på forsknings- och högskolenivå utan arbetar även för att gymnasier och YTH-utbildningar ska utbilda studenter med den kompetens som efterfrågas av näringslivet.

Handelskammaren vill vara en brygga mellan utbildningssystemet och regionens företag. Vi arbetar t.ex. tillsammans med högskolorna för att skapa ett utökat samarbete med näringslivet.