Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Handelskammaren i Jönköpings län är medlem i Europakorridoren

Europakorridoren är en ideell förening som består av regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB. Syftet är att verka för att Europakorridoren byggs ut så att Sverige får ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem.

Europakorridoren baseras på utbyggnad av två banor:

Europabanan, som följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg.

Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg.

Train