Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Attraktivitet

Handelskammaren vill stärka Jönköpings läns attraktionskraft som en region att bo och verka i. Länet är ett av de vackraste och företagstätaste i landet. Så vill vi att det ska förbli. Handelskammaren verkar tillsammans med våra medlemsföretag för att regionens varumärke ska stärkas ytterligare och att alla som kommer hit ska uppleva det som ett attraktivt område att bo, arbeta och bedriva verksamhet i. För att gynna tillväxten i regionen ska Jönköpings län erbjuda förutsättningar som och attraherar både människor och företag.