Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Vad är en attraktiv arbetsplats?

23 april 14:00 - 16:30

Välkommen på seminarium 23 april!

Kompetensförsörjning är idag en nyckelfråga för de flesta företag, oavsett om de finns i en större stad eller på en mindre plats. Konkurrensen om arbetskraften är hård och det är viktigt att vara en attraktiv arbetsplats ur många olika perspektiv. Under seminariet får du ta del av forskningsresultat från Internationella handelshögskolan. Men framför allt får du lyssna till andra perspektiv som kan ge upphov till intressanta diskussioner.

 

Forum-Fornyelse

 

Tomas Gunnarsson

Vad är normmedveten kommunikation?

Tomas Gunnarsson, även kallad Genusfotografen är fotograf som under de senaste åren har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete kring normmedveten kommunikation. Bilder, texter och verbal kommunikation kan, vid en första anblick verka neutral men vid en närmare granskning vara exkluderande på olika sätt.  Tomas sätter våra förväntningar, fördomar och förutfattade meningar på prov!

Eva Skogeryd

Hur kan vi se mångfald som en resurs?

Eva Skogeryd är DC manager på IKEA och ansvarar för två av tre verksamheter på IKEA Torsvik. År 2016 blev hon utsedd till årets unga ledande kvinna. Eva kommer berätta för oss hur de på IKEA Torsvik arbetar med mångfald och jämställdhet. Hon menar att det är viktigt att ta tillvara på all kompetens och ”tittar man bara på ena könet så tappar man hälften av kompetensen på marknaden”.

 

Program 14:30-16:30

14:30-14:40 Välkomna!

14:40-15:00 Mångfald och näringslivstillväxt i Jönköpings län

15:00-15:45 Vad är normmedeveten kommunikation? - Tomas Gunnarsson

15:45-16:15 Hur kan vi se mångfald som en resurs? - Eva Skogeryd

16:15-16:30 Avslutning

Tid: måndag den 23:e april

Plats: Internationella Handelshögskolan (den vita skolan), Sal B2011

Anmälan: Till lina.bjerke@ju.se senast 18 april. Antalet platser är begränsat så anmäl dig gärna i god tid. Seminariet är avgiftsfritt.

För mer info hör av er till lina.bjerke@ju.se eller titta in på vår hemsida www.forumfornyelse.se

 

partners