Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Kallelse till medlemsmöte i Handelskammaren Jönköpings län 2018-11-19

19 november 16:15 - 17:15

Medlemmarna i Handelskammaren Jönköpings län kallas härmed till medlemsmöte måndagen den 19 november 2018 kl. 16.15 – 17.15 på John Bauer Hotell, Jönköping. Mötet inleds med kaffe kl. 16.00.

Föredragningslista Handelskammarens medlemsmöte

1) Sammanträdet öppnas

2) Val av justeringsman

3) Av styrelsen förberedda ärenden.

a) Verksamhetsplan
b) Budget

4) Aktuella regionala utvecklingsfrågor.

5) Övriga frågor.

6) Sammanträdet avslutas.

Efter mötet förflyttar vi oss till Bryggan Café &Bistro, Södra Strandgatan 8, Jönköping, för Handelskammarens höstmöte. OBS, separat anmälan

OSA till medlemsmöte: 2018-11-15 till info@handelskammarenjonkoping.se

Välkomna!
Jonas Ekeroth, VD Handelskammaren i Jönköpings län

 

 

 

 

100 valkommen-bla