Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Handelskammarens fullmäktige sammanträder

15 maj

Tid och plats meddelas senare