Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar - Värnamo

12 oktober 09:00 - 13:30

Handelskammaren bjuder tillsammans med Advokatfirman Glimstedt och Värnamo Näringsliv in till en seminarieserie och diplomutbildning med fokus på internationell affärsjuridik.

Med en djupare kunskap i internationell affärsjuridik kan det kännas säkrare vid förhandlingar med utländska företag. Ökad säkerhet är en av framgångsfaktorerna för bättre affärer. Halvdagsseminariet innehåller föreläsning med praktiska ”case” och diskussioner. Från Advokatfirman Glimstedt deltar advokaterna Håkan Unbeck och Martin Ågren.

Juridik för bättre affärer riktar sig till en stor grupp av medarbetare inom företaget.
  • inköpare, säljare och projektledare
  • personal som förhandlar och tecknar avtal
  • personal som på annat sätt kommer i kontakt med avtalstext i sitt arbete och som därför behöver kunskap inom avtals- och köprätten och affärsjuridik med inriktning på internationella förhållanden
  • en nyttig introduktion till affärsjuridiken även för den som i sitt arbete inte har internationella kontakter
Seminarierna kan bokas i ett paket eller fristående.

För dig som väljer att gå samtliga seminarier hålls i anslutning till det fjärde och sista tillfället en diplomering. Ett diplom utfärdat av Handelskammaren intygar ditt deltagande och de kunskaper du fått under seminarieserien.

Kostnadsfri rådgivning

Deltagande företag har även möjlighet att följa upp seminarierna genom att boka 2 timmars kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning med Advokatfirman Glimstedt.

Seminarium 2
Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar

Värnamo 2017-10-12
9.00-12.30 + lunch till 13.30
Lokal meddelas vid anmälan

  • Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar
  • Genomgång av några vanligt förekommande internationella standardavtal (bl a Orgalime)
  • Jämförelse av den svenska köplagen och internationella köplagen CISG (Contracts for the International Sale of Goods)
  • Lagval och tvistelösningar

 

 


 


HKlogo

 

Glimstedt_logo

 

Väranmo
2017-10-12

9.00-12.30 + lunch till 13.30
Lokal meddelas vid anmälan

Pris
1450 kr/deltagare och seminarium
för Handelskammarens medlemmar Chamber International
samt medlemmar i respektive näringslivsbolag.
Övriga 1800 kr.
Fyra seminarier med diplomering - 5% rabatt.

Anmälan till
info@handelskammarenjonkoping.se
0
36-301430
anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person.

Sista anmälningsdag
En vecka före kurstillfället

 

    VarnamoNaringslivLoga

 

Välkommen!