Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Genomförda utbildningar 2014

Exportdokument

2014-02-19
Praktisk hantering av de vanligaste exportdokumenten och tillämpning av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen.

Exportkunskap för säljare
2014-03-17
Internationell försäljning och vad som är viktigt att behärska i samband med exportaffärer.

Importdokument

2014-04-07
Regelverk, problemområden och praktiskt tillämpning av bestämmelserna som gäller vid import.

Använder du rätt leveransvillkor?
Incoterms 2010

2014-05-06
Fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare.

Grundläggande svensk och internationell avtals- och köprätt
2014-08-25
Köprätt, fullmaktsfrågor, standardavtal och reklamationer.

Made in Sweden, eller hur?
2014-09-10
Ursprungsregler och frihandelsavtal.

Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar
2014-09-29
Inköpsavtalet, internationella standardavtal, köplagen och CISG.

Tullkunskap för inköpare
2014-10-01
Den praktiska tillämpningen av importreglerna och vad som händer när en sändning passerar den svenska gränsen.

Distribution och återförsäljaravtal
2014-10-27
Distributionsformer, gruppundantag och konkurrensrättsliga frågor.

Arbetsrätt

2014-12-02
Nyheter inom arbetsrätten. Uppdatering av praxis från Arbetsdomstolen och nya intressanta rättsfall.

Licensavtal
2014-12-08
Internationella licensavtal, varumärken och patent.Utvecklings- och sekretessavtal, andra immaterialrättsliga frågor.

 

 

Expsem_feb_2014_3
 

Expdok_for_saljare_mars2014_2.jpg
 

Fyra_deltagare_imp2014.JPG
 

Incoterms_maj_2014_2
 

Sem1_bild3
 

IMG_2777