Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Genomförda utbildningar 2013

Made in Sweden

2013-02-21
Ursprungsregler och frihandelsavtal.

 
Känd avsändare

2013-03-12
Om kraven för att bli "känd avsändare" för flygfrakt och processen som leder till godkännande enligt EUs nya regler.

 
Exportkunskap för säljare

2013-03-19
Internationell försäljning och vad som är viktigt att behärska isamband med exportaffärer.

 
Importdokumentation

2013-04-24
Regelverk, problemområden och praktiskt tillämpning av bestämmelserna som gäller vid import.

 

Använder du rätt leveransvillkor?
Incoterms 2010

2013-05-15
Fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare.

 

Transportförsäkring

2013-05-28
Försäkringstyper, ansvar, vad täcks av försäkringen samt praktiska råd om transporter.

 
Använder du rätt leveransvillkor?
Incoterms 2010

2013-10-03
Fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare.

 
Säkra utlandsbetalningar

2013-10-30
Betalningsformer vid utlandsaffärer.
Exportkreditnämndens garantier.
Kreditförsäkring och inkasso.

 
Exportdokument

2013-11-06
Praktisk hantering av de vanligaste exportdokumenten och tillämpning av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen.

 
Arbetsrätt

2013-11-20
Nyheter inom arbetsrätten. Uppdatering av praxis från
Arbetsdomstolen och nya intressanta rättsfall.

 
Tullkunskap för inköpare

2013-12-04
Den praktiska tillämpningen av importreglerna och vad som händer när en sändning passerar den svenska gränsen.