Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Genomförda utbildningar 2017

Att göra affärer i Norge

2017-03-03
En överblick över de krav och skyldigheter som svenska företag har när de är i Norge och utför arbete.

SverigeNorge

Made in Sweden, eller hur?

2017-03-30
Ursprungsregler och frihandelsavtal.

MadeInSweden

Använder du rätt leveransvillkor?
Incoterms 2010

2017-04-27
Fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare.

Container_farg2

Exportkunskap för säljare

2017-10-25
Internationell försäljning och vad som är viktigt att behärska i samband med exportaffärer.

ExportForSaljare

Bild4

7

3

1