Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Genomförda utbildningar 2015

Exportdokument

2015-02-25
Praktisk hantering av de vanligaste exportdokumenten och tillämpning av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen.

Använder du rätt leveransvillkor?
Incoterms 2010

2015-05-21
Fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare.

Grundläggande svensk och internationell avtals- och köprätt

2015-08-24
Köprätt, fullmaktsfrågor, standardavtal och reklamationer.

Made in Sweden, eller hur?
2015-09-22
Ursprungsregler och frihandelsavtal.

Inköpsavtalets möjligheter och fallgropar
2015-09-21
Inköpsavtalet, internationella standardavtal, köplagen och CISG.

 

 

IMG_3409
 

ju4copy