Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Företagsintern utbildning

Handelskammaren har ett kvalificerat utbud av seminarier inom området handel med utlandet. Seminarierna behandlar ämnen som exportdokumentation, import-
procedurer och leveransvillkor (incoterms).
Utbildningarna kan anpassas för
det egna företagets problematik och situation, t ex för inköpare, exportsäljare samt skeppnings- och ekonomipersonal.

Deltagarna får en dokumentation som kan användas som referensmaterial/manual i vardagsarbetet.

Karta_Fotolia.jpg

 

För mer information om att ordna ett eller flera seminarier på ditt företag
kontakta Jonas Ekeroth, jonas.ekeroth@handelskammarenjonkoping.se, tel 036-30 14 37